Om oss

From One To Another
Bilder-FOTA-april-17_0003_Layer-3-1024x320.jpg (3)

From One To Another är en ideell, icke-vinstdrivande förening. Föreningens syfte är att ge ekonomiskt stöd och support till utbildning för flickor i Kenya. Vi samarbetar med mottagande organisationer på plats där flickorna går i skola.

Föreningens strategi är att bidra till hållbara samhällen runt dessa flickor genom att skapa center som ska ge support, råd och utbildning till flickornas mammor. Dessa ger sedan sitt stöd tillbaks till deras flickor genom deras utbildning för att flickorna sen kan ge tillbaks till sina familjer och samhällen. Med andra ord ”From One To Another”. Detta är i föreningens mening ”The circle of education”.

Föreningens verksamhet är opinionsbildning och insamling via donation eller sponsring för att ge stipendier till flickornas ”High School” utbildning. Föreningen tillhandahåller även sin kompetens och resurser för att säkerställa det långsiktiga arbetet såväl i Sverige med donationer och sponsorer som på plats på de olika ställen där vi har tagit ett ansvar för ovan strategi.

Vår strategi är att skapa ett hållbart samhälle som omger dessa flickor genom att inrätta center för mödrarna till flickora att mötas. Centret erbjuder stöd, vägledning och utbildning. Från center till mor, från mor till dotter för att dottern ska kunna ge tillbaka till sig själv och sin familj. Med andra ord från From One To Another.

Föreningens mål är att 90% av de flickor som får ett stipendium genomför sin utbildning. Detta mål följs upp kontinuerligt av styrelsen och mottagande organisation

11/16/2021 2:30:33 PM.png
11/16/2021 2:30:36 PM.png
11/16/2021 2:30:39 PM.png
11/16/2021 2:30:41 PM.png