Om oss

Ge för livet
geförlivet.png (3)
11/16/2021 2:07:32 PM.png
11/16/2021 2:08:03 PM.png

Världen är vacker. Men den är inte rättvis. Det är nästan alltid de redan utsatta som drabbas värst, oavsett om det handlar om krig, naturkatastrofer eller klimatförändringar. Genom Ge för livet kan du göra verklig skillnad.

Krig, naturkatastrofer, klimatförändringar. Fattigdom, förtryck och slaveri. Alla dessa företeelser är skoningslösa vem som än drabbas. Men i de flesta fall är det barn, gamla och sjuka som drabbas värst. När exempelvis en översvämning eller en torka som slår ut den enda skörd eller de få boskapsdjur en familj har att leva på, så är katastrofen total.

Katastrofinsatser är inte viktigast!

I 50 år har Ge för livet samlat in pengar och förmedlat hjälp till humanitära och sociala projekt. Det kan vara skolgång för flyktingbarn, akut matförsörjning i svältkatastrofer eller skyddade boende för kvinnor som lever under hot. Men än viktigare är de insatser som görs för att förebygga katastrofer. En ny brunn i Swaziland – och utbildning i hur man tar hand om den – gör att torkan inte slår så hårt nästa gång den kommer. Mikrolån och yrkesträning i Centralafrikanska Republiken som skapar långsiktig försörjning. Taxichaufförer i Thailand som utbildas i att upptäcka när någon är på väg till en bordell. Skolgång som gör att fler barn i Bangladesh kan växa upp med självkänsla och möjligheter att få jobb och bryta generationer av fattigdom. Stöd till diskriminerade minoriteter i Brasilien som ger dem den plats i samhället de har rätt till. Dessa och många andra insatser gör Ge för livets givare möjliga.

Ge för livet-projekten genomförs i Asien, Afrika, Latinamerika och Europa/Mellanöstern och delas in tre fokusområden eller kategorier som svarar några av vår tids största utmaningar:

  1. Barns rättigheter

  2. Hållbar försörjning

  3. Mot Människohandel

Vårt mål: Att bli överflödiga!

Ge för livet är en del av Evangeliska Frikyrkan, som har över 130 års erfarenhet av såväl katastrofinsatser som långsiktiga hjälpprojekt. Arbetet utförs också alltid i samarbete med lokala partners som kan förvalta och utveckla insatserna vidare. Målet är alltid att göra varje projekt överflödigt, genom att dem vi hjälper på sikt klarar sig på egen hand. Hjälp till självhjälp, med andra ord. Om du vill göra detta möjligt är du varmt välkommen att ge en gåva!

PS. Ge för livet har också Second Hand-butiker på flera orter i Sverige. Genom att handla eller skänka saker dit bidrar du också till en bättre värld!