Help us promote this cause!

We can all help to spread this cause to more potential donors and participants. Use the digital tools below and help us increase visibility, reach a wider audience and maximize impact. Your cooperation can make a big difference!
Share on social media

One click + a small message makes your activity go viral in your social media channels. This gives it the visibility it deserves. Make sure you are active and respond to people’s comments. 

Share link to your activity everywhere
  • Instagram
  • Tiktok Logo
  • Snapchat Icon
  • Youtube Icon
  • Slack Icon

Sharing your activity on Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube, WhatsApp and other social media apps is a known good practice to reach success:

Use the short URL to your Target Aid page in your social media bio and posts.

Go ahead and create your image or video post using the activity’s main image. Don't forget to promote your activity by guiding the followers to the link.

Download image
Promote through email

Give visibility to your activity through an email towards the targeted audience of potential supporters.

Integrate widget on a webpage

More visibility can be achieved by integrating this customized widget on a web page. This drives more visits to your activity.

Standard widget
45032-hållbar-försörjning-och-församlingsutveckling.jpg (3)
  • Targetaid Ge För Livet Logo 228X228
  • Health & Care
Ge för livet

Hållbar försörjning och fattigdomsbekämpning i Afrika

I de sex länder som EFK arbetar i lever hälften av befolkningen under fattigdomsgränsen. Afrika har drabbats av missväxt och klimatförändringar som tillsammans med fattigdom påverkar möjligheterna att odla och säkra matförsörjning. Fattigdom har många parametrar och kan se olika ut beroende på land. Hållbar försörjning Tillsammans med våra partnerkyrkor vill vi fortsätta att utveckla de insatser som görs inom området hållbar försörjning och fattigdomsbekämpning. Exempel på dessa insatser i enskilda projekt är nutritionsavdelningen i Gamboula i Centralafrika, änkors chans till egen försörjning i Mpongwe i Zambia, hjälp till aidsdrabbade familjer i Tanzania mm. Genom det regionala programmet kan dessa insatser samordnas och på sikt stärkas och utvecklas. Akuta insatser och fattigdomsbekämpning Inom detta program också utrymme för akuta katastrofinsatser såsom torka eller andra naturkatastrofer. En sådan insats som genomförs under året är i Swaziland. Där pågår sedan 2015 en svår torka vilket har till följd att boskap dör, människor har inte tillgång till rent färskvatten och odlingsfälten står tomma. EFK kommer bland annat att vara med och finansiera brunnsborrning för att säkra en långsiktig lösning för flera byar. Tillsammans kan vi vara med och rädda liv och skapa förändring! Utbildning inom barns rättigheter I år startar även den regionala utbildningsinsatsen inom Barns rättigheter, som inbegriper alla sex länderna EFK relaterar till. Målet är att hjälpa partnerkyrkorna att bli organisationer där Barns rättigheter efterlevs, tillgodoses och skyddas. En viss del av kostnaderna för denna insats täcks via detta regionala program. Syftet med ett regionalt program är att i flera afrikanska länder finns en utbredd problematik med matförsörjning, hunger och undernäring. Flera av EFKs samarbetspartners i Afrika möter liknande utmaningar och situationer gällande fattigdom. EFK ser även ett behov utav att samla in och ta tillvara på den erfarenhet flera av våra samarbetspartners innehar gällande arbeten fokuserade på fattigdom. Det innebär att EFKs Missionscenter fungerar som en informationsbank och förmedlare av erfarenheter och kunskap mellan samarbetspartners.
0 SEK0%
1 000 SEK
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/ge-foer-livet/ge-foer-livet/haallbar-foersoerjning-och-fattigdomsbekaempning-i-afrika/widget?compact=False&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Compact widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/ge-foer-livet/ge-foer-livet/haallbar-foersoerjning-och-fattigdomsbekaempning-i-afrika/widget?compact=True&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Donate button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose private donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose company donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose custom donation widget
Enter your amount:
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Donate as a gift button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Use QR-code for own promotional content

Let your own creativity loose and create your own promotional material including the QR-code linking to your Target Aid page.

Read more!
Support!
Support Us!
Poster

Display an attractive poster (PNG, A4) in some physical room where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach the your Target Aid using their smartphones.

Flyers

Print flyers (PNG, A6) to distribute in physical spaces and events where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach your Target Aid using their smartphones.

Banners

More visibility can be achieved by integrating these web banners on your web page and linking them to your Target Aid page. This drives more visits and potentially more donations. Format on the banners are: PNG, 728x90, 336x280, 300x250, 300x600.

banner-300x600
Banner 1.300x600
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="600" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/ge-foer-livet/ge-foer-livet/haallbar-foersoerjning-och-fattigdomsbekaempning-i-afrika/banner?shape=vertical" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-336x280
Banner 2.336x280
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="336" data-height="280" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/ge-foer-livet/ge-foer-livet/haallbar-foersoerjning-och-fattigdomsbekaempning-i-afrika/banner?shape=bigger-square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-300x250
Banner 3.300x250
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="250" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/ge-foer-livet/ge-foer-livet/haallbar-foersoerjning-och-fattigdomsbekaempning-i-afrika/banner?shape=square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-728x90
Banner 4.728x90
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="728" data-height="90" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/ge-foer-livet/ge-foer-livet/haallbar-foersoerjning-och-fattigdomsbekaempning-i-afrika/banner?shape=horizontal" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or