Help us promote this cause!

We can all help to spread this cause to more potential donors and participants. Use the digital tools below and help us increase visibility, reach a wider audience and maximize impact. Your cooperation can make a big difference!
Share on social media

One click + a small message makes your activity go viral in your social media channels. This gives it the visibility it deserves. Make sure you are active and respond to people’s comments. 

Share link to your activity everywhere
  • Instagram
  • Tiktok Logo
  • Snapchat Icon
  • Youtube Icon
  • Slack Icon

Sharing your activity on Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube, WhatsApp and other social media apps is a known good practice to reach success:

Use the short URL to your Target Aid page in your social media bio and posts.

Go ahead and create your image or video post using the activity’s main image. Don't forget to promote your activity by guiding the followers to the link.

Download image
Promote through email

Give visibility to your activity through an email towards the targeted audience of potential supporters.

Integrate widget on a webpage

More visibility can be achieved by integrating this customized widget on a web page. This drives more visits to your activity.

Standard widget
43233.jpg (3)
  • Targetaid Ge För Livet Logo 228X228
  • Children
  • Education
Ge för livet

Skolstöd till Romska barn i Serbien

EFK stödjer Bread of Lifes projekt där romer barn får gå i skolan och hjälp med läxläsning. Projektet, som drivs i två stadsdelar i Belgrad, innehåller även andra insatser som bygger på behov som finns där, exempelvis verksamhet för kvinnor och vuxenutbildning. Projektet har sedan starten 2005 blivit väldigt framgångsrikt. Arbetet sker i nära samarbete med föräldrarna och fler romska barn än någonsin tidigare börjar nu skolan. Färre barn hoppar av skolan i förtid, färre barn behöver gå om ett år, fler klarar sig i högre klasser och barnen presterar bättre i alla åldrar. Genom medel från Radiohjälpen har en förskola startats i Zemun där 30 barn i åldrarna 4-6 år får större förutsättningar för att klara grundskolan. Samtidigt får barnens föräldrar en allt större förståelse för vikten av barnens utbildning. Projektet har också lett till att de romska barnen är mindre isolerade än förut och deltar i större utsträckning i aktiviteter som ordnas. De lokala myndigheterna har också börjat se behoven hos romerna vilket har lett till bättre levnadsstandard. En av projektets viktigaste uppgifter just nu är att hitta och träna romska ledare som brinner för utbildning och kan ta vid när projektet slutar, men det är en stor utmaning då de flesta romska ungdomar och vuxna inte kan läsa eller skriva. Eftersom projektet pågått i åtta år börjar de äldsta barnen nu gymnasiet och förhoppningen är att de som vuxna själva ska fungera som ledare. Idag finns det nio lärare och tolv assistenter med romsk bakgrund i projektet. Tack vare det kristna stödet till barnverksamheten har intresset för evangelium väckts bland befolkningen. En församling har bildats, den enda romska församlingen i staden. Nu planerar man att starta ännu en församling i en annan stadsdel. Läxläsning Några av de äldsta löpande projekten i Surchin och Zemun succesivt överlämnats till romerföreningar. Bread of Life kvarstår som huvudman och stöd. Vårt huvudsakliga stöd går nu till den läxhjälpen i Maria Bursac. Responsen från bosättningen och från lokala myndigheter är god. Även en förskola som drivs av Bread of Life är lokaliserad i området.
0 SEK0%
50 000 SEK
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/ge-foer-livet/ge-foer-livet/skolstoed-till-romska-barn-i-serbien/widget?compact=False&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Compact widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/ge-foer-livet/ge-foer-livet/skolstoed-till-romska-barn-i-serbien/widget?compact=True&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Donate button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose private donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose company donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose custom donation widget
Enter your amount:
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Donate as a gift button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Use QR-code for own promotional content

Let your own creativity loose and create your own promotional material including the QR-code linking to your Target Aid page.

Read more!
Support!
Support Us!
Poster

Display an attractive poster (PNG, A4) in some physical room where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach the your Target Aid using their smartphones.

Flyers

Print flyers (PNG, A6) to distribute in physical spaces and events where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach your Target Aid using their smartphones.

Banners

More visibility can be achieved by integrating these web banners on your web page and linking them to your Target Aid page. This drives more visits and potentially more donations. Format on the banners are: PNG, 728x90, 336x280, 300x250, 300x600.

banner-300x600
Banner 1.300x600
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="600" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/ge-foer-livet/ge-foer-livet/skolstoed-till-romska-barn-i-serbien/banner?shape=vertical" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-336x280
Banner 2.336x280
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="336" data-height="280" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/ge-foer-livet/ge-foer-livet/skolstoed-till-romska-barn-i-serbien/banner?shape=bigger-square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-300x250
Banner 3.300x250
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="250" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/ge-foer-livet/ge-foer-livet/skolstoed-till-romska-barn-i-serbien/banner?shape=square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-728x90
Banner 4.728x90
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="728" data-height="90" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/ge-foer-livet/ge-foer-livet/skolstoed-till-romska-barn-i-serbien/banner?shape=horizontal" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or