Om oss

Håll Sverige Rent
HSR.jpg (4)

Skräp skadar, kostar pengar och skapar otrygghet – helt i onödan. Det är en produkt av vårt konsumtionssamhälle och resultatet av ett felaktigt beteende, en bortkastad resurs som helt enkelt hamnat på fel ställe. Det orsakar problem som påverkar allt runt omkring oss och ger förödande konsekvenser för djur, natur, städer och hav. Dig, mig och vår framtid.


Håll Sverige Rent arbetar för att minska nedskräpningen, öka återvinningen och främja individers och organisationers miljövårdsansvar. Genom ditt stöd kan vi fortsätta vårt arbete för att samla kunskap, driva opinion och miljöutbilda hundratusentals barn för att skapa handlingskraft och framtidstro.