Om oss

Hela Människan
helamanniskan.png (3)

Hela Människan - kyrkornas gemensamma sociala arbete
Hela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv.

Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

På 90 platser erbjuds bland annat öppna caféer, arbetsträning, härbärgen och andra boenden samt annan form av stödverksamhet. Våra lokala enheter arbetar utifrån lokala behov. På många platser bedriver den lokala enheten riktat arbete mot exempelvis barn, unga, familjer, frigivna och våldsutsatta kvinnor.

Hela Människans riksenhet har elva kyrkor som uppdragsgivare, varav Svenska kyrkan är den största.
Stöd Hela Människans arbete som volontär eller genom en gåva!