Om oss

Hemlösas Hus
hemlosahbg.jpg (4)

Föreningen Frihamnen som driver Hemlösas Hus i Helsingborg har visionen att alla skall ha ett rum – ett hem. Det finns idag drygt 400 hemlösa helsingborgare.
Hemlösa kan förändra sin situation om de rätta förutsättningarna finns.

Motivation att förbättra sitt liv är inte en mänsklig egenskap som endast vissa av oss har medan den är ouppnåelig för andra. Det finns inga hemlösa som är hopplösa fall!

Ideella föreningen Frihamnen i Helsingborg är politiskt och religiöst obunden. Hemlösas Hus startades år 2000 som ett lokalt samverkansprojekt, och var statligt finansierat av Projekt Hemlösa. Föreningen bildades något år senare och övertog driften av Hemlösas Hus år 2001, då den statliga finansieringen avslutades. Föreningen Frihamnen drivs med ett årligt lågt kommunalt bidrag i botten. Huvudsakligen finansieras verksamheten i Hemlösas Hus med hjälp av bidrag från företag, organisationer och privatpersoner. Vi har sedan våren 2005 ett 90-konto.