Varje dag föds sex barn med hjärtfel. Ge dem en bättre framtid.

Hjärtebarnsfonden
Bild_3.jpg (1)

Sedan grundandet år 1975 har Hjärtebarnsfonden arbetat oavbrutet för att ingen människa ska lida av ett medfött hjärtfel. Vi stöttar forskning och utveckling, hjälper drabbade och närstående, anordnar event samt för hjärtebarnens talan i samhällsdebatten.

Bild_2.jpg

Var med och stötta svensk hjärtforskning

Den svenska hjärtkirurgin har gjort stora framsteg och i dag går det att genomföra livsavgörande operationer för hjärtfel som tidigare varit omöjliga att överkomma. Men medfött hjärtfel påverkar ändå hela livet. För en del barn mer än andra. För överlevande vuxna är risken tre gånger så stor att dö i förtid. Det vill vi ändra på.

Varje år bistår Hjärtebarnsfonden svensk hjärtforskning med ekonomiskt stöd. Tack vare våra medlemmars bidrag kan vi fortsätta att tillsammans göra skillnad för barn och vuxna. Du kan också vara med och rädda liv.

Bild_1.jpg (1)

Ett trasigt barnhjärta förändrar allt

Som förälder är barnen hela ens värld. Men ett upptäckt hjärtfel gör att den världen vänds upp och ner. Rädsla och oro över liv och framtid är alltid överväldigande för hjärtebarnets närstående.

Hos Hjärtebarnsfonden är du aldrig ensam. Vi finns där för dig som närstående och våra stödgrupper är för många en känslomässig trygghetszon under de allra tuffaste av stunder. Vi har kontaktpersoner i varje län och kan även erbjuda ekonomiskt stöd för bland annat sjukhuskostnader och habilitering.