English

Om oss

Hopajola
Targetaid Hopajola 1220X960

Hopajola är en naturvårdsorganisation som arbetar för skydd och vård av värdefull natur i Örebro län.

Vi arbetar för artrika ängar, storslagna skogar, vidsträckta myrar, myllrande vattendrag och tätortsnära natur.
Vi arbetar för att skapa intresse och förståelse för naturens små under och stora upplevelser för både vuxna och barn.

Din gåva gör skillnad nära dig!
Med hjälp av den kan vi skydda ytterligare en bit natur, stötta naturskolorna, anordna en naturguidning, renovera ett fågeltorn eller anlägga en stig nära dig!