Om oss

Human Bridge
Tagetaid Human Bridge 1200X960

”Human Bridge vill genom ett behovsanpassat materialbistånd utveckla och skapa en rättvisare global resursfördelning på ett miljöeffektivt sätt.”

Återanvändning är ur miljöperspektiv ett effektivt sätt att tillvarata jordens resurser, samtidigt som material av olika slag utgör en resurs i sig. För Human Bridge innebär detta att t.ex. sjukvårdsutrustning, kläder mm. blir resurser i våra biståndsprojekt. Vårt främsta fokus ligger i att samla in och rekonditionera sjukvårdsutrustning och material. I våra sjukvårdssändningar arbetar vi utifrån tanken att ett så brett och användbart sortiment som möjligt ska sändas ut, allt från sjukhussängar och teknisk utrustning till kirurgiska instrument och förbrukningsartiklar. Som komplement till dessa insatser kan utbildning och andra närliggande utvecklingsinsatser också ingå. Sändningar kan även utgöras av kläder samt andra förnödenheter i direkta humanitära insatser. Våra insatser skall göras i områden där det kommer utsatta till del.

Human Bridge har 90 konto vilket garanterar rätt användning av gåvor.