Om oss

I love Venezuela Sweden
I Love Venezuela Sweden Target Aid Top Banner 4.png (4)

För Venezuelas barn och deras rätt till en trygg barndom

I Love Venezuela Sweden är en politiskt och religiöst oberoende ideell förening som startades i januari 2018 i Stockholm. Vi samlar in medel och stödjer lokala ickestatliga organisationer (NGO) som arbetar för at t hjälpa utsatta barn i Venezuela i samarbete med Stiftelsen I Love Venezuela Foundation. Stödet går till direkta insatser för barn genom våra projektpartners. Oavsett om vi stödjer organisationer inom hälsa, utbildning eller social utveckling arbetar vi med långsiktig hållbarhet i fokus.

11/16/2021 1:49:23 PM.png

Venezuelas kris i siffror

Den kris som Venezuela befinner sig i är unik för ett land som inte är i krig. Den svåra humanitära, ekonomiska och sociala situationen i Venezuela har drabbat ett stort antal människor, främst barn. I Venezuela är utmaningarna stora, då hyperinflationen har lett till att många inte har råd att köpa mat och andra förnödenheter och där de flesta samhällsfunktioner inte längre fungerar. Det är en stor brist på både mat och andra livsviktiga resurser.

Nio av tio sjukhus har brist på mediciner och annan sjukvårdsutrustning. Det är bara en tionde av alla akutmottagningar, operationssalar och särskilda intensivvårdsavdelningar som fungerar. Smittsamma sjukdomar såsom mässling, malaria och difteri som tidigare varit ovanligt har åter blossat upp. Akut undernäring av barn mellan 0-5 år har fördubblas på ett år. Kronisk undernäring ökar.

* Källa: SIDA, Caritas Sverige, Caritas Venezuela

11/16/2021 1:49:29 PM.png
11/16/2021 1:49:34 PM.png

Finansiering

I Love Venezuela Swedens intäkter kommer från medlemmar, privatpersoner och företag. Våra medlemmar och privata givare utgör en stor del av vår finansiering.

Mer om oss - I Love Venezuela Sweden

Instagram & Facebook: @ilovevenezuelasweden

Projektpartner ADS Maniapure

Instagram & Facebook: @adsmaniapure

America Developing Smiles

I Love Venezuela USA

@ilovevenezuelafoundation