Om oss

Insamlingsföreningen Kinondo Support
Syrra med barn2O0A1850 beskuren (1).jpg (3)

I södra Kenya, vid kusten, ligger Kinondos byar, där medelinkomsten är bland de lägsta i Kenya. Kinondo Kwetu Trust fund startades av en svensk familj i syfte att, genom sjukvård och utbildning, förbättra levnadsvillkoren för Kinondos befolkning. I Sverige samlar Kinondo Support pengar till fondens arbete i Kenya.

På Kinondo Kwetu Medical center får invånarna grundläggande sjukvård, mödravård, förlossningar, vaccinationer, HIV- tuberkulos och diabetesmottagning, prevention och behandling av malaria. Personalen besöker även traktens skolor för hälsovård
och -information.

Fonden ger stipendier till gymnasiestudier för barn från Kinondo. Gymnasiet kostar ca 4000 kr per år, en oöverstiglig summa för de allra flesta i Kinondo.

Fonden stödjer också Kinondo Primary school med löner till lärare, mat till förskolan och skoluniformer.

11/16/2021 2:05:26 PM.png

Ida och Filip Andersson är engagerade i verksamheten på plats. För mer information, kontakta Louise Ankarcrona +46 708 604 709, kinondoaid@gmail.com.