Om oss

Insamlingsstiftelsen Choice
Targetaid Insamlingsstiftelsen Choice 1200X960

Ett samhälle där alla ungdomar har en god hälsa och en bra start i vuxenlivet.

Tillsammans med läkarstudenter arbetar vi för ökad kunskap och förbättrad hälsa bland ungdomar. Det gör vi genom preventiva insatser i högstadier- & gymnasieskolor runt om i Sverige där läkarstudenter utbildar elever om kroppen och hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak (ANT). Tillsammans med psykologstudenter arbetar vi mot att minska den psykiska ohälsan bland dagens unga. Detta görs även genom preventiva insatser i skolorna men även genom samtalsstöd och utbildning av skolpersonal och skolhälsan.

Vi arbetar ständigt mot visionen om ett samhälle där alla ungdomar har en god hälsa och en bra start i vuxenlivet. Målet med våra läkarstudenters undervisningar är att eleverna ska få den kunskap och motivation de behöver för att själva kunna ta ställning och göra medvetna val kring sitt ANT-bruk och sin hälsa. Förhoppningen är därmed att minska alkoholens, narkotikans och tobakens betydelse i det sociala samspelet mellan ungdomar.

Insamlingsstiftelsen Choice är en ideell, icke vinstdrivande organisation, som är politiskt och religiöst obunden. Stiftelsen grundades i januari 2010 av medicinjournalisten Robert Åkesson och bedrivs i samverkan med läkarstudenter & psykologstudenter som föreläser för högstadie- och gymnasieelever om alkohol, narkotika och tobak (ANT) utifrån ett medicinskt perspektiv, samt motarbetar den ökade psykiska ohälsan bland unga. De har idag undervisat för över 30,000 elever runt om i Sverige.

De flesta ungdomar vet redan att alkohol, narkotika och tobak är farligt, men kunskapen om varför finns inte alltid där. Med hjälp av utbildningen från Choice kan den kunskapsluckan fyllas. Insamlingsstiftelsen Choice verksamhet bygger därmed på följande grundstenar:

  • Information och diskussion

  • Kunskap och medvetenhet

  • Hälsa och välmående

Målet är att alla Sveriges unga vuxna och ungdomar ska få den kunskap och motivation de behöver för att själva kunna ta ställning till och göra medvetna val kring sin hälsa och sitt ANT-bruk. Därför sätts kunskapen i fokus istället för propaganda. Målet är därmed att minska alkoholens, narkotikans och tobakens betydelse i det sociala samspelet mellan ungdomar.

Psykisk ohälsa är ett stort problem i samhället, även inom skolverksamheten. Insamlingsstiftelsen Choice hjälper skolan att främja psykiskt välmående bland eleverna genom att erbjuda skolan ett hälsoteam bestående av läkarstudenter och psykologstudenter men även genom samtalsstöd där psykologstudenterna finns tillgängliga för eleverna.

Insamlingsstiftelsen Choices mål är att alla unga i Sveriges samhälle oavsett bakgrund ska få en bättra hälsa och en bra start på livet.

Läs mer om vårat arbete och bli månadsgivare eller ge en gåva på vår hemsida alla bidrag uppskattas och används för att ge fler unga kunskap om ANT samt stöd mot psykisk ohälsa.