All donations

Anonymous
100 SEK
316 days ago
Anonymous
200 SEK
316 days ago
Linn Broquist
200 SEK
316 days ago
Anonymous
100 SEK
317 days ago
Anonymous
400 SEK
317 days ago
psykisk ohälsa targetaid.png (3)
  • Targetaid Yennenga Progress Logo 228X228
  • Health & Care
Insamlingsstiftelsen Choice

Stöd kampen mot psykisk ohälsa - Samtalsstöd för unga.

Psykisk ohälsa bland Sveriges alla barn och unga vuxna ökar kraftigt. Ca 190,000 barn och unga vuxna lider av någon form av psykisk ohälsa enligt Socialstyrelsen. Andelen barn och unga vuxna som lider av någon forma av psykisk ohälsa har kraftigt ökat de senaste åren. Denna ökning innebär att det blir längre köer för dessa åldersgrupper att komma i kontakt med någon att prata om sina problem med. En del vet även inte riktigt vart de skall vända sig eller hur. Våra läkar-och psykologstudenter är unga förebilder som kan skapa en relation med barn och unga vuxna. Vad gör vi? Tillsammans med psykologstudenter från universiteten i Sverige försöker vi öka tillgängligheten för barn och unga vuxna att prata om sin hälsa, genom att erbjuda samtalsstöd och stödjande hälsosamtal. Syftet är att samtala med barn och unga vuxna om psykiska problem/sjukdomar och stödja dem genom att fokusera på faktorer som främjar deras hälsa och välmående samt ge dem konkreta verktyg till att på egen hand kunna påverka sin psykiska ohälsa i en positiv riktning. Vid behov ges även vägledning till professionell hjälp. Psykisk ohälsa bland asylsökande/nyanlända. Bland flyktingar är psykisk ohälsa högre förekommande. Migranter har i många fall upplevt traumatiserade händelser från länder de lämnat. Dessa händelser har oftast inte bearbetas hos de migrerande och psykisk behandling erbjuds inte till stor del, vilket kan resultera i att PTSD utvecklas. Ytterligare är migrationsprocessen i det nya landet ännu en stressfaktor, med en osäkerhet om framtiden. Eftersom vi redan arbetar med nyanlända genom ett samarbete med Arvsfonden har vi även utvecklat stödjande samtal för nyanlända. Ditt bidrag: För 100 kr kan vi hjälpa en elev eller nyanländ i kampen mot psykisk ohälsa. Ert bidrag går oavkortat till att vi och våra studenter skall finnas tillgängliga för skolor runt om i Sverige samt för nyanlända och asylsökande. Hjälp oss bidra till att alla barn och unga vuxna i Sverige får tillgång till det stöd de behöver. Samt att motverka den kraftiga ökningen av psykisk ohälsa. Vi vill ge alla unga i Sverige, oavsett bakgrund, en bättre hälsa och start på livet.
2 300 SEK23%
10 000 SEK
emma_stenstrom
100 SEK
1427 days ago
jonas
100 SEK
2075 days ago
carl.axel.dahlin
100 SEK
2196 days ago
christian.aaby
200 SEK
2235 days ago
Catja Färdig
500 SEK
2244 days ago
Kevin undersöker elev på VRG.jpg (3)
  • Targetaid Yennenga Progress Logo 228X228
  • Education
  • Health & Care
Insamlingsstiftelsen Choice

ANT: Förebyggande utbildning för Sveriges unga om de skadliga effekterna av alkohol, narkotika och tobak.

Många ungdomar och unga vuxna i Sverige har fått höra att alkohol, narkotika och tobak är skadligt, oavsett detta väljer de att i ett tidigt stadium pröva på vilket senare kan leda till allvarliga sjukdomar men främst ett behov och en dålig vana som kan vara svårt att bryta. Många unga har ingen förståelse för vad som faktiskt händer med kroppen och vi har märkt att en djupare förståelse och bättre kunskap leder till att färre testar. Vad gör vi? Genom ett samarbete med läkarstudenter från Sveriges universitet utbildar vi gymnasie- och högstadieelever om vad som händer med kroppen när alkohol, narkotika eller tobak brukas. Målet är att alla Sveriges unga vuxna och ungdomar ska få den kunskap och motivation de behöver för att själva kunna ta ställning till och göra medvetna val kring sin hälsa och sitt ANT-bruk. Vi ämnar därmed att minska alkoholens, narkotikans och tobakens betydelse i det sociala samspelet mellan ungdomar. Tillsammans med läkare med många års erfarenhet har vi skapat vårt eget väl fungerande utbildningsmaterial som kan integreras med skolorna utbildningsplan. Vi vill ge alla unga i Sverige, oavsett bakgrund, en bättre hälsa och start på livet. Idag har vi lyckats utbilda mer än 30,000 elever, utav dessa tycker 84 % att fler borda få ta del av vår utbildning. Med er hjälp kan vi se till så att fler faktiskt får ta del av vår utbildning. Ditt bidrag: Varje krona räknas för att vi skall kunna genomföra våra utbildningar. För 14 kr kan vi utbilda en elev, för 420 kr en hel klass och för 3,000 kr en temaföreläsning för 350 elever på en skola. Ert bidrag går oavkortat till att våra läkarstudenter och psykologstudenter kan föreläsa och utbilda på skolor runt om i landet. 1 elev = 14 kr1 klass = 420 kr350 elever (TEMA föreläsning) = 3,000 kr Hjälp oss utbilda Sveriges alla barn och unga vuxna om de dödliga effekter som alkohol, narkotika och tobak har på kroppen. Därmed minska betydelsen i det sociala samspel och bidra till en bättre hälsa och start på livet för barn och unga vuxna i Sverige, oberoende av bakgrund.
150 SEK5%
3 000 SEK
Mirjam Johansson
150 SEK
2282 days ago