Help us promote this cause!

We can all help to spread this cause to more potential donors and participants. Use the digital tools below and help us increase visibility, reach a wider audience and maximize impact. Your cooperation can make a big difference!
Share on social media

One click + a small message makes your activity go viral in your social media channels. This gives it the visibility it deserves. Make sure you are active and respond to people’s comments. 

Share link to your activity everywhere
  • Instagram
  • Tiktok Logo
  • Snapchat Icon
  • Youtube Icon
  • Slack Icon

Sharing your activity on Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube, WhatsApp and other social media apps is a known good practice to reach success:

Use the short URL to your Target Aid page in your social media bio and posts.

Go ahead and create your image or video post using the activity’s main image. Don't forget to promote your activity by guiding the followers to the link.

Download image
Promote through email

Give visibility to your activity through an email towards the targeted audience of potential supporters.

Integrate widget on a webpage

More visibility can be achieved by integrating this customized widget on a web page. This drives more visits to your activity.

Standard widget
Kevin undersöker elev på VRG.jpg (3)
  • Targetaid Yennenga Progress Logo 228X228
  • Education
  • Health & Care
Insamlingsstiftelsen Choice

ANT: Förebyggande utbildning för Sveriges unga om de skadliga effekterna av alkohol, narkotika och tobak.

Många ungdomar och unga vuxna i Sverige har fått höra att alkohol, narkotika och tobak är skadligt, oavsett detta väljer de att i ett tidigt stadium pröva på vilket senare kan leda till allvarliga sjukdomar men främst ett behov och en dålig vana som kan vara svårt att bryta. Många unga har ingen förståelse för vad som faktiskt händer med kroppen och vi har märkt att en djupare förståelse och bättre kunskap leder till att färre testar. Vad gör vi? Genom ett samarbete med läkarstudenter från Sveriges universitet utbildar vi gymnasie- och högstadieelever om vad som händer med kroppen när alkohol, narkotika eller tobak brukas. Målet är att alla Sveriges unga vuxna och ungdomar ska få den kunskap och motivation de behöver för att själva kunna ta ställning till och göra medvetna val kring sin hälsa och sitt ANT-bruk. Vi ämnar därmed att minska alkoholens, narkotikans och tobakens betydelse i det sociala samspelet mellan ungdomar. Tillsammans med läkare med många års erfarenhet har vi skapat vårt eget väl fungerande utbildningsmaterial som kan integreras med skolorna utbildningsplan. Vi vill ge alla unga i Sverige, oavsett bakgrund, en bättre hälsa och start på livet. Idag har vi lyckats utbilda mer än 30,000 elever, utav dessa tycker 84 % att fler borda få ta del av vår utbildning. Med er hjälp kan vi se till så att fler faktiskt får ta del av vår utbildning. Ditt bidrag: Varje krona räknas för att vi skall kunna genomföra våra utbildningar. För 14 kr kan vi utbilda en elev, för 420 kr en hel klass och för 3,000 kr en temaföreläsning för 350 elever på en skola. Ert bidrag går oavkortat till att våra läkarstudenter och psykologstudenter kan föreläsa och utbilda på skolor runt om i landet. 1 elev = 14 kr1 klass = 420 kr350 elever (TEMA föreläsning) = 3,000 kr Hjälp oss utbilda Sveriges alla barn och unga vuxna om de dödliga effekter som alkohol, narkotika och tobak har på kroppen. Därmed minska betydelsen i det sociala samspel och bidra till en bättre hälsa och start på livet för barn och unga vuxna i Sverige, oberoende av bakgrund.
150 SEK5%
3 000 SEK
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/insamlingsstiftelsen-choice/insamlingsstiftelsen-choice/ant-foerebyggande-utbildning-foer-sveriges-unga-om-de-skadliga-effekterna-av-alkohol-narkotika-och-tobak/widget?compact=False&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Compact widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/insamlingsstiftelsen-choice/insamlingsstiftelsen-choice/ant-foerebyggande-utbildning-foer-sveriges-unga-om-de-skadliga-effekterna-av-alkohol-narkotika-och-tobak/widget?compact=True&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Donate button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose private donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose company donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose custom donation widget
Enter your amount:
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Donate as a gift button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Use QR-code for own promotional content

Let your own creativity loose and create your own promotional material including the QR-code linking to your Target Aid page.

Read more!
Support!
Support Us!
Poster

Display an attractive poster (PNG, A4) in some physical room where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach the your Target Aid using their smartphones.

Flyers

Print flyers (PNG, A6) to distribute in physical spaces and events where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach your Target Aid using their smartphones.

Banners

More visibility can be achieved by integrating these web banners on your web page and linking them to your Target Aid page. This drives more visits and potentially more donations. Format on the banners are: PNG, 728x90, 336x280, 300x250, 300x600.

banner-300x600
Banner 1.300x600
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="600" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/insamlingsstiftelsen-choice/insamlingsstiftelsen-choice/ant-foerebyggande-utbildning-foer-sveriges-unga-om-de-skadliga-effekterna-av-alkohol-narkotika-och-tobak/banner?shape=vertical" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-336x280
Banner 2.336x280
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="336" data-height="280" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/insamlingsstiftelsen-choice/insamlingsstiftelsen-choice/ant-foerebyggande-utbildning-foer-sveriges-unga-om-de-skadliga-effekterna-av-alkohol-narkotika-och-tobak/banner?shape=bigger-square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-300x250
Banner 3.300x250
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="250" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/insamlingsstiftelsen-choice/insamlingsstiftelsen-choice/ant-foerebyggande-utbildning-foer-sveriges-unga-om-de-skadliga-effekterna-av-alkohol-narkotika-och-tobak/banner?shape=square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-728x90
Banner 4.728x90
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="728" data-height="90" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/insamlingsstiftelsen-choice/insamlingsstiftelsen-choice/ant-foerebyggande-utbildning-foer-sveriges-unga-om-de-skadliga-effekterna-av-alkohol-narkotika-och-tobak/banner?shape=horizontal" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or