Help us promote this cause!

We can all help to spread this cause to more potential donors and participants. Use the digital tools below and help us increase visibility, reach a wider audience and maximize impact. Your cooperation can make a big difference!
Share on social media

One click + a small message makes your activity go viral in your social media channels. This gives it the visibility it deserves. Make sure you are active and respond to people’s comments. 

Share link to your activity everywhere
  • Instagram
  • Tiktok Logo
  • Snapchat Icon
  • Youtube Icon
  • Slack Icon

Sharing your activity on Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube, WhatsApp and other social media apps is a known good practice to reach success:

Use the short URL to your Target Aid page in your social media bio and posts.

Go ahead and create your image or video post using the activity’s main image. Don't forget to promote your activity by guiding the followers to the link.

Download image
Promote through email

Give visibility to your activity through an email towards the targeted audience of potential supporters.

Integrate widget on a webpage

More visibility can be achieved by integrating this customized widget on a web page. This drives more visits to your activity.

Standard widget
psykisk ohälsa targetaid.png (3)
  • Targetaid Yennenga Progress Logo 228X228
  • Health & Care
Insamlingsstiftelsen Choice

Stöd kampen mot psykisk ohälsa - Samtalsstöd för unga.

Psykisk ohälsa bland Sveriges alla barn och unga vuxna ökar kraftigt. Ca 190,000 barn och unga vuxna lider av någon form av psykisk ohälsa enligt Socialstyrelsen. Andelen barn och unga vuxna som lider av någon forma av psykisk ohälsa har kraftigt ökat de senaste åren. Denna ökning innebär att det blir längre köer för dessa åldersgrupper att komma i kontakt med någon att prata om sina problem med. En del vet även inte riktigt vart de skall vända sig eller hur. Våra läkar-och psykologstudenter är unga förebilder som kan skapa en relation med barn och unga vuxna. Vad gör vi? Tillsammans med psykologstudenter från universiteten i Sverige försöker vi öka tillgängligheten för barn och unga vuxna att prata om sin hälsa, genom att erbjuda samtalsstöd och stödjande hälsosamtal. Syftet är att samtala med barn och unga vuxna om psykiska problem/sjukdomar och stödja dem genom att fokusera på faktorer som främjar deras hälsa och välmående samt ge dem konkreta verktyg till att på egen hand kunna påverka sin psykiska ohälsa i en positiv riktning. Vid behov ges även vägledning till professionell hjälp. Psykisk ohälsa bland asylsökande/nyanlända. Bland flyktingar är psykisk ohälsa högre förekommande. Migranter har i många fall upplevt traumatiserade händelser från länder de lämnat. Dessa händelser har oftast inte bearbetas hos de migrerande och psykisk behandling erbjuds inte till stor del, vilket kan resultera i att PTSD utvecklas. Ytterligare är migrationsprocessen i det nya landet ännu en stressfaktor, med en osäkerhet om framtiden. Eftersom vi redan arbetar med nyanlända genom ett samarbete med Arvsfonden har vi även utvecklat stödjande samtal för nyanlända. Ditt bidrag: För 100 kr kan vi hjälpa en elev eller nyanländ i kampen mot psykisk ohälsa. Ert bidrag går oavkortat till att vi och våra studenter skall finnas tillgängliga för skolor runt om i Sverige samt för nyanlända och asylsökande. Hjälp oss bidra till att alla barn och unga vuxna i Sverige får tillgång till det stöd de behöver. Samt att motverka den kraftiga ökningen av psykisk ohälsa. Vi vill ge alla unga i Sverige, oavsett bakgrund, en bättre hälsa och start på livet.
2 300 SEK23%
10 000 SEK
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/insamlingsstiftelsen-choice/insamlingsstiftelsen-choice/stoed-kampen-mot-psykisk-ohaelsa-samtalsstoed-foer-unga/widget?compact=False&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Compact widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/insamlingsstiftelsen-choice/insamlingsstiftelsen-choice/stoed-kampen-mot-psykisk-ohaelsa-samtalsstoed-foer-unga/widget?compact=True&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Donate button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose private donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose company donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose custom donation widget
Enter your amount:
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Donate as a gift button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Use QR-code for own promotional content

Let your own creativity loose and create your own promotional material including the QR-code linking to your Target Aid page.

Read more!
Support!
Support Us!
Poster

Display an attractive poster (PNG, A4) in some physical room where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach the your Target Aid using their smartphones.

Flyers

Print flyers (PNG, A6) to distribute in physical spaces and events where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach your Target Aid using their smartphones.

Banners

More visibility can be achieved by integrating these web banners on your web page and linking them to your Target Aid page. This drives more visits and potentially more donations. Format on the banners are: PNG, 728x90, 336x280, 300x250, 300x600.

banner-300x600
Banner 1.300x600
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="600" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/insamlingsstiftelsen-choice/insamlingsstiftelsen-choice/stoed-kampen-mot-psykisk-ohaelsa-samtalsstoed-foer-unga/banner?shape=vertical" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-336x280
Banner 2.336x280
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="336" data-height="280" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/insamlingsstiftelsen-choice/insamlingsstiftelsen-choice/stoed-kampen-mot-psykisk-ohaelsa-samtalsstoed-foer-unga/banner?shape=bigger-square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-300x250
Banner 3.300x250
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="250" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/insamlingsstiftelsen-choice/insamlingsstiftelsen-choice/stoed-kampen-mot-psykisk-ohaelsa-samtalsstoed-foer-unga/banner?shape=square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-728x90
Banner 4.728x90
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="728" data-height="90" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/insamlingsstiftelsen-choice/insamlingsstiftelsen-choice/stoed-kampen-mot-psykisk-ohaelsa-samtalsstoed-foer-unga/banner?shape=horizontal" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or