Om oss

Insamlingsstiftelsen Entrepreneurs Without Borders
Copy of Copy of Copy of Social overlay.jpg

Insamlingsstiftelsen Entrepreneurs WIthout Borders (EWB) eller Entreprenörer Utan Gränser verkar för att hjälpa grundare över hela världen skapa och växa hållbara bolag. Vårt fokus ligger på hållbarhet och tillväxt.

Vårt arbete bygger på 20+ års erfarenhet från entreprenörskaps- och startupvärlden där grundaren till EWB har utvecklat ett antal utbildningar och processer för att hjälpa entreprenörer i tidig fas. Vår process är dokumenterat effektiv och framgångsrik, och är nu vidareutvecklad till ett onlinebaserat program.

De globala målen, de 17 SDG'erna och FNs Global Compact ramverk för etiskt företagande genomsyrar allt vi gör.

Vår tes är att om världen ska komma tillbaka efter covid så måste det startas många nya bolag som kan växa och anställa många människor. Om vi nu ska starta så många nya bolag så borde vi se till att de startas med rätt DNA från början, dvs med hållbarhet och tillväxt i symbios.