Om oss

Insamlingsstiftelsen för IVF
heart-3096380_1280_1300px.jpg (3)

Stiftelsens ändamål skall vara att ge bidrag till privatpersoner för IVF behandling. Bidrag kan ges till kvinnor och män över 25 år, för att kunna erhålla bidrag krävs intyg av kvinnoklinik, landsting alt fertilitetsklinik om behov av IVF behandling. Vidare kan särskilt stöd för utbildning, utveckling och forskning ges för ändamålet. Stöd kan antingen utgå som penningbidrag eller att stiftelsen överlämnar gåva.”

Idag genomförs det över 13 000 behandlingar med IVF i Sverige per år. Som resulterar i att det föds runt 4 000 barn.

Provrörsbefruktning eller IVF som det numera kallas för, är ett sätt för ofrivilligt barnlösa par att bli föräldrar. Det finns olika metoder som används, det finns ingen metod som är bättre än en annan metod. Utan det är alltid kliniken som gör en bedömning efter första utredning som sker.

11/16/2021 2:22:49 PM.png