English

Om oss

Insamlingsstiftelsen Wonsa
06e9f83f-3f67-40ab-b915-d98f893307f2.jpg (3)
11/16/2021 2:00:58 PM.png

Idag lider människor av sviter av sexuella övergrepp* och många är sjukskrivna när de egentligen skulle kunna vara friska. Men trots detta finns det ingen tillgänglig specialistvård att få i Sverige.

WONSA - World of No Sexual Abuse är Sveriges enda forskningsinriktade specialistmottagning som tar emot sexuellt traumatiserade personer oavsett kön och ålder.

Vi har närmare 700 patienter som väntar på behandling.

Rätten till vård är en mänsklig rättighet - även för den som utsatts för sexuella övergrepp! Genom behandling, forskning, och kunskapsspridning arbetar WONSA för att göra specialiserad vård för psykologiska skador efter sexuella övergrepp tillgänglig över hela landet.

WONSA – World of No Sexual Abuse grundades 2014 av läkare Gita Rajan. Idag har vi en specialistklinik i Gamla Stan i Stockholm som bedriver forskning tillsammans med Karolinska Institutet.

Du som medmänniska kan hjälpa till att ändra detta genom att ge en gåva till WONSA.
(vi har 90-konto hos Svenska insamlingskontroll)

Alla bidrag – oavsett belopp – är välkommet och behövs för att vi ska kunna vidga klinken och ge vård till flera.

Om WONSA får 10.000 månadsgivare som skänker 100 kronor i månaden kan vi finansiera vår specialistklinik.

Du kan bli månadsgivare och hjälpa WONSA hjälpa genom att skänka valfritt belopp med texten "månadsgivare".

WONSA´S målsättning är att ge vård till både barn och vuxna som varit utsatta för sexuella övergrepp. Hjälp oss att vidga kliniken så fler kan få vård. Ditt bidrag är viktigt!

* Självdestruktivitet, suicidförsök, depression, ångest och oro, koncentrationssvårigheter, missbruk, sexuella problem, psykosomatiska besvär, ätstörningar, skam och skuldkänslor etc.

Tack att du stödjer oss!

Läs gärna mer om oss på wonsa.se och mission.wonsa.org

11/16/2021 2:01:03 PM.png
11/16/2021 2:01:07 PM.png

Sexual abuse and sexual violence are areas characterized by aggression, domination, taboo, shame, guilt, politics and opinions. Our belief is that a constructive navigating through the minefield requires knowledge, love and courage. Knowledge is our base. With knowledge we can give professional treatments to our patients. And with courage we can act with dedication and love in this difficult area.