Om oss

Insamlingsstiftelsen WONSA
AdobeStock_86012841.jpeg

Om WONSA

WONSA, World of No Sexual Abuse, är en insamlingsstiftelse som grundades 2014. WONSAs vision är en värld utan sexuella övergrepp. Vår mission är att genom behandling, forskning och utbildning ta fram och sprida insatser som minskar utsatthet för och lidande efter sexuella övergrepp i Sverige och i resten av världen.

Insamlingsstiftelsen styrs av sina stadgar och leds av en styrelse som arbetar på volontärbasis. Stiftelsen har ett 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll. Inga vinstuttag kan göras ur stiftelsen.

Bakgrund

Rätten till tillgänglig vård av god kvalitet är en grundläggande mänsklig rättighet – också för överlevare efter sexuella övergrepp (fortsättningsvis kallade överlevare). Dessutom är tillgänglig sjukvård av god kvalitet, anpassad till överlevares behov, i många fall en förutsättning för att minska både lidande och fortsatt utsatthet. Trots det brister vården för överlevare över hela världen och i Sverige finns det trots löfte om jämställd sjukvård, inga skattefinansierade specialistmottagningar för överlevare.  Ett av WONSAs mål är att göra människorättsbaserad sjukvård tillgänglig för överlevare över hela världen, med ett första steg i Sverige.

WONSA har en 15 års plan, som är uppdelad i tre femårsplaner:

  • Under den första femårsperioden (2015-2019) låg fokus på att bygga innehåll och kopierbara koncept, och vi har nu kopierbara behandlingskoncept för alla vårdnivåer och för fortbildning för yrkesverksamma. Det betyder att vi har kompetens, kunskap och metoder för att hjälpa både regioner och enskilda vårdaktörer att öppna mottagningar över hela landet.
  • Under den andra femårsperioden (2020-2024) är fokus organisatorisk och finansiell stabilitet på en nivå som tillåter nationell och internationell expansion.
  • Under den tredje femårsperioden (2025-2029) ska WONSA vara representerad i alla världsdelar.