Om oss

Kompis Sverige
kompis.sverige Bak.png (3)

De senaste åren har hundratusentals människor fått Sverige som nytt hemland. Avsaknaden av integration är ett av de största problemen i det svenska samhället idag.

En viktig del av lösningen handlar om att få nya och etablerade svenskar att mötas i vardagen, något som idag inte sker av sig självt. Kompis Sverige är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell organisation som sedan 2013 skapar möten på individnivå mellan nya och etablerade svenskar för en bättre integration i samhället.

För att ge förutsättningar för nya svenskars etablering och för att öka gemenskapen i samhället måste vi arbeta på fler nivåer och tillsammans. Kompis Sverige samverkar därför med aktörer inom näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor. Visionen är ett samhälle där vi deltar på lika villkor och känner tillit till varandra.

Kompis Sverige har ett evidensbaserat arbetssätt och kan visa tydliga mätbara resultat.

Stöd från privatpersoner och företag är avgörande för att Kompis Sveriges ska kunna erbjuda verksamhet runt om i landet. Kompis Sverige kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och har 90-konto.