Om oss

Läkare i världen
Anna-organisation_header.jpg (3)

Läkare i Världen är en människorättsorganisation som arbetar för alla människors lika rätt till hälso- och sjukvård. Vi ingår i ett nätverk av internationella humanitära organisationer som finns i sexton länder, vårt engelska namn är Doctors of the World, vårt franska Médecins du Monde. Vi är religiöst och politiskt obundna.

I Sverige grundades vi 1991 och driver sedan 1995 medicinska kliniker för papperslösa, EU-migranter och andra utsatta människor som saknar tillgång till vård. Idag finns vi på åtta platser i landet, från Luleå i norr till Malmö i söder och driver även en psykosocial och juridisk mottagning i Stockholm. Läkare i Världen arbetar också med att förändra regler, system och attityder så att alla som behöver vård får det. Vi för en dialog med myndigheter och politiker om hur vi kan nå förbättringar.

På global nivå har vi rådgivande ställning i FN:s Ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) och vi samarbetar med FN:s flyktingkommissarie (UNHCR), Världshälsoorganisationen (WHO) och FN:s kontor för humanitärt bistånd (OCHA). Vi har ett formellt samarbete med EU:s byrå för grundläggande rättigheter, European Union’s Fundamental Rights Agency.
Läkare i Världen har ett 90-konto, vilket innebär att vi följer reglerna för etisk insamling satta av Svensk insamlingskontroll. Det innebär att du som givare kan känna dig trygg med att dina pengar hanteras på ett korrekt sätt och når ändamålet.