English

Om oss

Lepramissionen
Unknown-1.jpeg (31)

Lepramissionen Sverige arbetar för att besegra sjukdomen lepra, det som förr kallades spetälska.
Det gör vi genom att arbeta för snabb diagnos, behandling och rehabilitering, bekämpa orsakerna(lepra drabbar nästan uteslutande fattiga, redan utsatta människor) samt motverka diskrimineringen och isoleringen som ofta drabbar de leprasjuka.