Om oss

Lille Hans
Theas nya.JPG (3)

Hjälp barn och ungdomar
till psykisk hälsa!

Insamlingsstiftelsen Lille Hans hjälper barn och ungdomar med psykiska problem att komma till psykoanalytisk behandling som är en kvalificerad intensiv psykoterapi för barn och ungdomar med allvarligare psykiska svårigheter. Det kan vara svåra aggressionsutbrott, tvångshandlingar, självmordstankar, ätstörningar, ångest, magont, allvarligare koncentrationssvårigheter och andra symptom.

Denna behandling bekostas inte av den offentliga vården och för dessa barn kan de privat finansierade bidragen vara livsavgörande.

Ju tidigare man kan fånga upp ett barn med psykiska svårigheter och ju intensivare behandling man kan erbjuda desto större är möjligheterna att komma till rätta med problemen.

I en psykoanalys får barnet träffa analytikern ofta, tre till fyra gånger i veckan. Den höga frekvensen är, liksom fasta tider, nödvändig för att barnet ska känna den trygghet som är förutsättningen för att de problem som ligger bakom symptomen ska kunna komma till uttryck i relationen till analytikern och på det sättet bearbetas.

Även familjer med mycket små barn vänder sig allt mer till Lille Hans för bidrag till psykoanalytisk konsultation och behandling. Barnen, oftast bara några månader gamla, visar då tecken på störningar i form av t.ex. ihållande svårigheter med sömnen, amningen eller att föräldrarna, oftast mammorna, inte känner att de får kontakt med sitt spädbarn. I de fallen kan en psykoanalytiker som specialiserat sig på att arbeta med spädbarn och deras föräldrar erbjuda en intensiv psykoterapeutisk-psykoanalytisk kontakt. Man arbetar då med barnet och föräldern tillsammans och syftet är att förbättra-upprätta anknytningen mellan mamman och barnet. De här behandlingarna pågår oftast under en kortare period och möjligheterna att vända utvecklingen in i konstruktiva banor är oftast mycket gynnsamma.

Psykoanalytisk behandling utövas av legitimerade läkare och legitimerade psykologer eller personer med annan likvärdig akademisk utbildning som förutom grundutbildningen till psykoanalytiker även har en 4-årig påbyggnadsutbildning i psykoanalys med barn och ungdomar. Psykoanalytiker är legitimerade psykoterapeuter.

Insamlingsstiftelsen Lille Hans har funnits sedan 1996 och finns med på Givarguidens gröna lista 2018, www.givarguiden.se.

Insamlade medel går oavkortat till barnens behandling. Bidragen finansieras genom donationer.

Läs mer på www.lillehans.se