Om oss

LP-verksamhetens Ideella Riksförening
Unknown-2.jpeg (8)

Vi är en organisation som arbetar med människor i utsatthet och utanförskap. Vi har behandlingshem och stöd- och motivationshem på flera ställen över landet, på en kristen grund. Vi har ca 80 lokala kontakter över landet, ramavtal med 230 av 290 kommuner, ramavtal med kriminalvården. Våra sommarkonferenser är välbesökta. Vi besöker fängelser, häkten, finns ute i fältarbete, öppenvården. Vi har en vårdkedja med mycket bra resultat där vi ser till hela människan. Arbete med kvinnor, unga vuxna och ungdomar växer och utvecklas bland annat genom Debora och LP-Grow. Kan vi hjälpa en människa så får det effekt och vi får ofta se upprättade familjer och relationer. Vi tror att detta arbete behövs nu mer än någonsin i samhället. Vill du vara med i detta arbete kan du ge en gåva till LP-Riks, till Hjälpkassan där vi är med och stöttar människor där inget hopp finns längre, till arbete bland kvinnor som vi kallar för Debora eller till LP-Grow, vårt ungdomsarbete.Tack på förhand!