Om oss

Maskrosbarn
Targetaid Maskrosbarn 1220X960

Barn som far illa har inte tid att vänta.

I Sverige har omkring 500 000 barn minst en förälder som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller som utsätter dem för våld. Barnen har bl.a. en ökad risk att ärva sina föräldrars ohälsa, gå ut grundskolan utan gymnasiebehörighet och utsättas för mobbning. Barnen tar ofta på sig skulden för att föräldrarna mår som de gör. Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med långsiktiga stöd för att förbättra levnadsvillkoren för de barn som växer upp med den här problematiken.

Maskrosbarn arbetar även med att öka kunskapen i samhället om hur det är att ha en förälder som mår dåligt, samt bryta stigmat kring det. Organisationen kämpar dagligen för barns rätt till stöd och en bättre samverkan i samhället för att se och fånga upp barn som far illa.

Genom att stötta oss kan vi hjälpa fler barn.