Om oss

Mentor
Targetaid Mentor 1220X960 (2)

Mentor är en ideell organisation som arbetar med att förebygga våld och droganvändning bland ungdomar i Sverige. Det gör vi genom att erbjuda olika former av mentorskap till ungdomar samt stöd och utbildning till föräldrar i det viktigaste ledarskapet någonsin - föräldraskapet.

Målet är att ingjuta styrka, motivation bland unga och stärka relationerna mellan unga och vuxna.

Vi tycker att alla ungdomar i Sverige förtjänar en egen mentor, oavsett om de är glada, ledsna, uttråkade, aktiva eller får A eller F på proven.

Alla har rätt att känna framtidstro.