Om oss

MOD Mer Organdonation
textplatta-hemsidan-stöd-mod-editerbar.png (3)

MOD arbetar för att alla som behöver en transplantation ska få det utan onödigt lidande. I Sverige ska ingen behöva dö i väntan på ett organ, vilket tyvärr sker idag.

Sverige har en av de mest positiva befolkningarna i världen när det gäller viljan att donera, men trots det avlider en person i veckan i väntan på organ. Det råder alltså ett systemfel i Sverige, vilket gör att vi hamnar långt efter andra länder när det kommer till att hitta och identifiera potentiella donatorer.

Det finns konkreta förslag på hur vi skulle kunna dubblera antalet organdonatorer i Sverige, och ge fler möjligheten att donera och därigenom rädda liv. MOD arbetar för att:

  • Vi måste bli bättre på att respektera ett ja till donation, vilket inte görs idag.

  • Vi vill att organdonation ska vara en naturlig del av vården, vilket det inte är idag.

  • Vi vill införa DCD för att kunna respektera fler personers vilja (DCD betyder donation after circulatory death och innebär att fler personer kan bli organdonatorer i Sverige).

  • Vi vill ha ett förnyat regelverk och tydlighet kring vilka medicinska insatser som får initieras och förlängas för att möjliggöra donation.

  • Vi vill eliminera de stora regionala skillnaderna som finns idag.

  • Vi vill förenkla levande donation och införa ett nationellt njurbytesprogram.

  • Vi vill att ingen ska behöva dö i väntan på ett organ i Sverige.

Med andra ord vill vi ha ett Sverige där så många som möjligt som vill donera ska få den möjligheten.

MOD är idag den ledande aktören som driver frågan om organdonation i Sverige. Miljoner människor har nåtts av våra budskap och tusentals har gått från ord till handling och tagit ställning till organdonation.

11/16/2021 2:12:55 PM.png