Om oss

MusikBojen
Musikbojen 180412_172.jpg (4)

MusikBojen är Sveriges enda välgörenhetsorganisation för musikterapi.

Sedan 2018 finansierar och möjliggör MusikBojen musikterapi för barn och unga i Sverige som kämpar med psykiska, sociala eller fysiska svårigheter.

Några lider av en svår sjukdom eller funktionsnedsättning. Andra är flyktingar som under dramatiska omständigheter kommit till Sverige. Många är föräldralösa, har föräldrar i fängelse eller har vuxit upp i en miljö med alkohol och droger, och flera är eller har varit mobbade. Listan är tyvärr lång.

Vår vision är att ALLA utsatta barn och unga ska kunna få tillgång till musikterapi.

För att uppnå vårt mål har vi en erfaren expertgrupp bestående av barnpsykiater, läkare, musikterapeuter och psykologer som identifierar vilka barn och unga som behöver musikterapi samt vilka projektställen MusikBojen ska samarbeta med.

Vi verkar på barnsjukhus, barn- och ungdomspsykiatrin, HVB-hem, habiliteringar och andra viktiga verksamheter runtom i Sverige. Våra musikterapeuter är samtliga utbildade på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm eller motsvarande högskolor utanför Sverige.

Musikterapi är en konstnärlig, resursstärkande terapiform som erbjuder möjlighet till både kommunikation och social samverkan. Musik är ett kraftfullt verktyg för terapeutisk verksamhet och ett språk som passar många barn och unga. Det botar inte sjukdom men kan förbättra hälsa och välbefinnande fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt.

Vårt arbete är viktigt och gör skillnad! Stöd oss!

www.musikbojen.org