English

Om oss

MusikBojen
Musikbojen 180412_172.jpg (4)

MusikBojen är en ideell organisation som verkar för att ge fler barn och ungdomar i Sverige tillgång till musikterapi som stöd för att läka fysiska och psykiska sår.


Några lider av en svår sjukdom eller ett handikapp. Andra är flyktingar som under dramatiska omständigheter kommit till Sverige med sina familjer eller helt ensamma. Andra barn och ungdomar är föräldralösa, har föräldrar i fängelse eller har vuxit upp i en miljö med alkohol och droger.
För att uppnå vårt mål har vi en erfaren expertgrupp bestående av läkare, musikterapeuter, barnpsykolog och socionom/kurator som identifierar vilka barn och ungdomar behöver musikterapi.
www.musikbojen.org