Om oss

Mutomoprojektet
IMG_1144.JPG (3)

Mutomoprojektet vill åstadkomma en hållbar utveckling med starkt förbättrade levnadsvillkor för befolkningen och att arbetet ska vara mönsterbildande och kunna tillämpas i andra områden med motsvarande problem.

Idén till verksamheten startade 2001 genom Sten Kvarfordhs volontärarbete på Mutomo Mission Hospital som tandläkare i Läkarbankens regi. Tandläkarverksamheten fortsatte i perioder under fem år.

Redan då insåg Sten Kvarfordh de stora sociala problem som fanns i Mutomo. Mutomodistriktet är en jordbruksbygd utan industriell verksamhet, dålig infrastruktur och en befolkning där 70% levde på under 1 USD per dag, dvs existensminimum.

I samarbete med pålitliga lokala personer har Mutomoprojektets verksamhet successivt byggt ut till vad den är idag. Projektet startades upp som en Self-Help-Group- CBO (Community Based organisation)- NGO (Non Government Organization). Medel för verksamheten har erhållits från sponsorer, Rotaryklubbar och företag. Till en början i blygsam skala, med en gradvis ökning.

Vi arbetar inom Mutomodistriktet, ett område som till sin storlek är ungefär lika stort som Uppland. Här bor cirka en kvarts miljon innevånare.

Ledningsgruppen lokalt i Mutomo består idag av 9 personer baserade i ett kontor som också fungerar som en samlingsplats i centrala Mutomo.

Våra arbetsområden är:

¤ Stöd till förbättrad vattenförsörjning (Vattentankar, vattendammar, vattenrening, avsaltning)

¤ Främjande av Hållbar Utveckling - främst i form av mikrokreditverksamhet

¤ Byggnation och reparation av skolor och elevhem

¤ Fadderbarnsverksamhet

¤ Familjeplanering (reduktion av antalet barn/ familj)

¤ Idrott (fotboll, friidrott, floorball = inomhusbandy utomhus)

Kort beskrivning av Mutomoprojektet https://www.swedenmutomo.com