Om oss

Neighbourhood
neighbourhood_om-oss-truck-killar_tp.jpg

Idén kring Neighbourhood utvecklades i Ulriksbergskyrkan (UBK) i Växjö där det under första åren drevs som ett pilotprojekt och förstudie i samarbete med Erikshjälpen och Coompanion.

Snart fick vi också stöd från Allmänna Arvsfonden för att utveckla arbetet vidare och driva det som ett Arvsfondsprojekt under tre år, vilket gav goda resultat och en hållbar fortsättning. Arbetet bärs fortfarande av Ulriksbergskyrkan och idag med stort stöd från civilsamhället, kommunen och näringslivet.

I mötet med vår målgrupp ringade vi tidigt in tre fokusområden där vi såg ett avgörande behov av utveckling för deras personliga framgång in i vuxenlivet. Vi kallar dessa för: SKOLA, ARBETE och KARAKTÄR och för varje fokusområde har vi ett övergripande mål för våra deltagare:

  1. Ta gymnasieexamen
  2. Vara rustade för att kunna sköta ett jobb
  3. Kunna handskas med motgång, konflikt och grupptryck på ett konstruktivt sätt

Att motivera ungdomar till långsiktiga beslut och tänka på framtiden har dock i alla tider varit en utmaning. Det stora arbetet handlar om att väcka engagemanget.

För att göra det har vi byggt vår verksamhet utifrån den forskning som redan finns om att skapa motivation. Idag arbetar vi huvudsakligen med teorierna kring det salutogena perspektivet (KASAM – Aaron Antonovski), Gamification, Marshmallowtestet (Walter Mischel) och Pygmalioneffekten (Robert Rosenthal).

UPPLÄGGET

Neighbourhoods verksamhet är paketerad i en mobil-app och liknar de spel som ungdomarna är vana att interagera med. Inne i appen hittar man både uppdrag och belöningar.

Uppdragen genererar poäng och poängen används sedan för att köpa belöningar. Ett exempel kan vara att en deltagare går på läxläsning (uppdrag) för att samla poäng till kommande gokartturnering (belöning). Både uppdrag och belöningar utförs fysiskt, men kommuniceras och administreras i appen.

neighbourhood_om-oss-events_tp.jpg

EVENT

Våra event är, för många, det som lockar till att börja hos oss. Det är attraktiva aktiviteter som lockar vår målgrupp samtidigt som det skapar meningsfull fritid, nya umgängeskretsar och upptäckta intressen. Under våra belönande aktiviteter lägger vi stor vikt vid den positiva gemenskapen och skapar ett sammanhang där jargongen utmanar det de är vana vid. Ibland blandar vi upp våra deltagare med ungdomar från andra sammanhang och ibland jobbar vi i stället med hög närvaro av målmedvetna ledare.

Något vi själva lärt oss om våra event är att de ibland snarare blir en täckmantel än ett lockbete. Detta ser vi bland ungdomar som vill satsa på skolan, men som har svårt att stå emot grupptrycket. I dessa fall har våra event blivit något man ”skyller på” för att gå på läxhjälp utan att verka töntig eller förmer än vännerna.

MERITER

Slutligen har vi våra meriterande belöningar. Detta är belöningar där deltagarna spenderar sin poäng på saker som direkt kommer bygga ett attraktivare CV och öka deras chanser till jobb. Det kan vara övningskörning med någon av våra volontärer, en truckförarutbildning eller något annat meriterande.

Att ha som mål att ungdomar i riskzonen ska vilja komma på extra läxläsning utöver skoltid kräver, utöver moroten, ett starkt varumärke bland målgruppen. Därför är vi noggranna när vi väljer belönande aktiviteter och tar hänsyn till bland annat följande aspekter:

  1. Det ska främja den positiva gemenskapen.
  2. Det ska hjälpa oss att bygga vårt varumärke mot målgruppen.
  3. Det ska vara något som ger deltagaren stolthet och status utan att behöva göra sig skyldig till brott.
  4. Vi vill bygga självförtroende och ”pannben” hos våra deltagare.