Om oss

Nema Problema
Midsommar gruppbild, högupplöst copy.jpg (4)

Vi visar att integration rymmer stora möjligheter

Det här är Nema Problema

Nema Problema är en ideell organisation som arbetar för ett positivare och mer inkluderande samhälle. Vi fokuserar särskilt på att hjälpa nya i Sverige till sysselsättning och att skapa möten mellan människor av olika bakgrund.

Vår viktigaste aktivitet är mentorprogram där nya i Sverige matchas med en mentor med liknande intressen, utbildnings- och/eller yrkesbakgrund. Mentorparet arbetar sedan gemensamt för att den som är ny i Sverige ska ta steg mot långsiktig försörjning.

Hur vi arbetar

Nema Problema präglas av entreprenörsanda. Istället för långsamma beslutsprocesser och fokus på hinder ser vi möjligheter och hittar praktiska lösningar.

Dessutom drivs vi av att se konkreta resultat och av att göra mest möjliga gott för världen – något vi kallar effektiv altruism. Genom att utgå från forskning, mäta resultat och använda kritiskt tänkande fördelar vi tid och tillgångar dit det har störst påverkan.

Ofta beskrivs integration som något svårt och läskigt, men så behöver det inte vara. Vi, våra samarbetspartners och våra tusentals deltagare vet att integration kan vara både kul och enkelt. Det vill vi förmedla genom glädje och positivitet.

Vad vi åstadkommit

Sedan starten 2017 har vi möjliggjort tiotusentals möten mellan nya och etablerade i Sverige stöttat över 1000 nyanlända i arbetsförberedande aktiviteter.

Varje år publicerar vi en effektrapport med våra bedrifter och resultat på nemaproblema.se/resultat.