Om oss

Neuroförbundet
Unknown.jpeg (73)

Neuroförbundet (tidigare Neurologiskt Handikappades Riksförbund) är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt uppdrag är att tillgodose och företräda våra medlemmars intressen i allt vi gör. Vår vision är ett samhälle utan A och B-lag där människor med neurologisk diagnos har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Vi står för livslust, full delaktighet och stark framtidstro. Neuroförbundet startade 1957och har ca.13 000 medlemmar fördelade på ca.90 lokala föreningar spridda över Sverige. Vi företräder ett stort antal diagnoser och stödjer och följer spetsforskningen inom neurologi.

Neurologiska sjukdomar syns inte alltid.
Ändå är risken stor att någon i din familj har eller kommer att drabbas. Vanliga är MS, stroke och parkinsons men listan är tyvärr längre än så. Den skrämmande sanningen är att neurologiska sjukdomar kostar samhället lika mycket som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer tillsammans. Under tiden går livet vidare.

Även sjukdomar har en vardag.
Människor med neurologiska diagnoser vill kunna hämta barnen på dagis, bära hemmaten från affären, åka till landet på semestern – de vill leva och älska som alla andra. Vi på Neuroförbundet samlar in pengar till forskning om sjukdomarna och framstegen är stora. Men vi gör också allt vi kan för att drabbade ska kunna få en fungerande vardag. Behovet är oändligt och vi skulle gärna göra mer – om vi hade resurser.