Om oss

New Hope, Reseindustrins Barnfond
New hope.png (4)

Stiftelsen New Hope bildades 1988. Syftet var och är att genom insamlingar i Sverige stödja utsatta barn över hela världen. Hjälpen kanaliseras främst genom etablerade lokala mindre organisationer på plats ute i världen, för att säkerställa rapportering, närvaro och bästa möjliga användning av insamlade medel. Eftersom New Hope är en liten organisation kan vi inte spänna över flera områden och har därför valt att koncentrera våra insatser till barns utbildning och hälsa. Dessa två komponenter har vi identifierat som framgångsfaktorer eftersom båda är viktiga förutsättningar för att individen själv skall kunna skapa sin framtid. Varje år stöttar vi 6-10 mindre projekt runt om i världen. Många av våra projekt pågår under flera år, och målet för våra projekt är alltid att organisationen på plats själva skall kunna ta över och driva projektet vidare.