Help us promote this cause!

We can all help to spread this cause to more potential donors and participants. Use the digital tools below and help us increase visibility, reach a wider audience and maximize impact. Your cooperation can make a big difference!
Share on social media

One click + a small message makes your activity go viral in your social media channels. This gives it the visibility it deserves. Make sure you are active and respond to people’s comments. 

Share link to your activity everywhere
  • Instagram
  • Tiktok Logo
  • Snapchat Icon
  • Youtube Icon
  • Slack Icon

Sharing your activity on Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube, WhatsApp and other social media apps is a known good practice to reach success:

Use the short URL to your Target Aid page in your social media bio and posts.

Go ahead and create your image or video post using the activity’s main image. Don't forget to promote your activity by guiding the followers to the link.

Download image
Promote through email

Give visibility to your activity through an email towards the targeted audience of potential supporters.

Integrate widget on a webpage

More visibility can be achieved by integrating this customized widget on a web page. This drives more visits to your activity.

Standard widget
nonviolence_sweden_Samskolan02.jpg (3)
  • Targetaid Non Violence Project Logo 228X228
  • Targetaid Charity Category Equality 352X352 144 Tp
  • Sexual Violence
  • Human Rights
Non-Violence Project

#METOO: Förebyggande utbildning för skolbarn i Sverige

#metoo har gjort att hela samhället fått upp ögonen för hur vanligt sexuella trakasserier är. På Non-Violence vet vi att förebyggande arbete är det enda som skapar verklig förändring. Nu behövs din hjälp att förse dagens unga, och morgondagens beslutfattare, med vår prisbelönta utbildning i självkänsla och konflikthantering för att förebygga och stoppa trakasserier. För bara 50 kronor kan vi utbilda en elev, för 25 000 kronor en hel skola. På individnivå handlar trakasserier ofta om brist på självkänsla och självkännedom. På strukturell nivå motarbetas trakasseri med konflikthantering. Grundreceptet är respekt för medmänniskor och förståelse för hur egna handlingar påverkar andra. Non-Violence Project har sedan länge utbildat unga inom självkänsla och konflikthantering för att förebygga alla former av trakasserier och våld. Nu behöver vi din hjälp att bidra till utbildningar i skolor runt om i Sverige och på så sätt investera i en bättre framtid för oss alla. Vårt mål: En tryggare generationNon-Violence vill säkra att kommande generationer har bättre självkänsla, bättre förmåga att hantera konflikter och större förståelse för andra medmänniskor. Mot bakgrund av #metoo är insikterna viktigare än någonsin. Vårt mål är att utbilda 50 000 elever landet runt. Metoderna utbildningen bygger på är framtagna sedan mer än 25 år och består av specifika övningar i vilka barn på skolor eller idrottsföreningar lär sig hantera problemen själva utan att ta till våld. Tidigare erfarenheter i Sverige visar att våra utbildningar i skolor inte enbart har en våldshämmande effekt utan att de även ökar koncentrationen. I vissa fall har vi fått återkoppling om att de genomsnittliga betygen ökar bland de elever som tar del av utbildningen.Målsättning: 50 000 elever i åldrarna 10–20 år i SverigeNon-Violence utbildningar genomförs med hjälp av certifierade Master Trainers och lärarna/idrottsledarna. Programmet är en kombination av föreläsningar, gruppövningar, skapande projekt och reflektionsövningar. Ditt bidrag!Varje krona räknas för att Non-Violence ska kunna genomföra utbildningarna. För bara 50 kronor kan vi utbilda en elev, för 25 000 kronor en hel skola. För att nå upp till vårt övergripande mål på 50 000 elever behöver vi 2,5 miljoner kronor. 1 elev = 50 kronor 1 skola = 25 000kr 50 000 elever = 2, 5 miljoner kronor
11 691 SEK46%
25 000 SEK
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/non-violence-project/non-violence-project/metoo-foerebyggande-utbildning-foer-skolbarn-i-sverige/widget?compact=False&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Compact widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/non-violence-project/non-violence-project/metoo-foerebyggande-utbildning-foer-skolbarn-i-sverige/widget?compact=True&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Donate button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose private donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose company donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose custom donation widget
Enter your amount:
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Donate as a gift button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Use QR-code for own promotional content

Let your own creativity loose and create your own promotional material including the QR-code linking to your Target Aid page.

Read more!
Support!
Support Us!
Poster

Display an attractive poster (PNG, A4) in some physical room where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach the your Target Aid using their smartphones.

Flyers

Print flyers (PNG, A6) to distribute in physical spaces and events where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach your Target Aid using their smartphones.

Banners

More visibility can be achieved by integrating these web banners on your web page and linking them to your Target Aid page. This drives more visits and potentially more donations. Format on the banners are: PNG, 728x90, 336x280, 300x250, 300x600.

banner-300x600
Banner 1.300x600
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="600" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/non-violence-project/non-violence-project/metoo-foerebyggande-utbildning-foer-skolbarn-i-sverige/banner?shape=vertical" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-336x280
Banner 2.336x280
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="336" data-height="280" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/non-violence-project/non-violence-project/metoo-foerebyggande-utbildning-foer-skolbarn-i-sverige/banner?shape=bigger-square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-300x250
Banner 3.300x250
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="250" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/non-violence-project/non-violence-project/metoo-foerebyggande-utbildning-foer-skolbarn-i-sverige/banner?shape=square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-728x90
Banner 4.728x90
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="728" data-height="90" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/non-violence-project/non-violence-project/metoo-foerebyggande-utbildning-foer-skolbarn-i-sverige/banner?shape=horizontal" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or