Help us promote this cause!

We can all help to spread this cause to more potential donors and participants. Use the digital tools below and help us increase visibility, reach a wider audience and maximize impact. Your cooperation can make a big difference!
Share on social media

One click + a small message makes your activity go viral in your social media channels. This gives it the visibility it deserves. Make sure you are active and respond to people’s comments. 

Share link to your activity everywhere
  • Instagram
  • Tiktok Logo
  • Snapchat Icon
  • Youtube Icon
  • Slack Icon

Sharing your activity on Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube, WhatsApp and other social media apps is a known good practice to reach success:

Use the short URL to your Target Aid page in your social media bio and posts.

Go ahead and create your image or video post using the activity’s main image. Don't forget to promote your activity by guiding the followers to the link.

Download image
Promote through email

Give visibility to your activity through an email towards the targeted audience of potential supporters.

Integrate widget on a webpage

More visibility can be achieved by integrating this customized widget on a web page. This drives more visits to your activity.

Standard widget
Targetaid Nordens Ark 723X439 Tp
  • nordensark.png (3)
  • Animals
Nordens Ark

Rädda sköldpaddorna!

Utdöda i det vilda - Hjälp oss att rädda dem! Sköldpaddorna såg de stora dinosaurierna komma och gå men nu står de inför sin egen utrotning. Det hårda skalet som tidigare skyddat dem råder inte bot på människan framfart. Hoten är många och efterfrågan stor. Skogar och vattendrag har dammsugits i sökandet efter sköldpaddor att sälja som husdjur eller som delikatess på matbordet. Idag är sköldpaddor den djurgrupp som har flest hotade arter och nästan hälften av dem riskerar att försvinna inom kort om inget görs. Nordens Ark arbetar för att göra skillnad för flera hotade sköldpaddsarter. McCords ormhalssköldpadda (Chelodina mccordi) och vietnamesisk dammsköldpadda (Mauremys annamensis) är två arter som Nordens Ark engagera sig för. Båda arterna, den ena från Indonesien och den andra från Vietnam, är akut hotade och anses nästintill utrotade i naturen. Det finns dock hopp för framtiden då tillräckligt många individer fortfarande finns kvar i djurparker. Nordens Ark ansvarar för ett stort antal genetisk viktiga individer och för McCords ormhalssköldpaddan koordinerar Nordens Ark den europeiska stamboken. Som koordinator ansvarar vi för att säkerställa att det finns en genetiska sund population i djurparksvärlden om utplantering skulle bli aktuellt i framtiden. Norden Ark deltar även i ett fältprojekt i Vietnam för att rehabilitera sköldpaddor som konfiskerats från den illegala handeln. Projektet vill säkerställa metoder så att rehabilitering och utsättning av sköldpaddor följer internationella naturvårdsunionens (IUCN) guidelines. Detta med avseende på exempelvis djurens ursprung, om djuren är bärare av sjukdomar samt uppföljning av utsläppta djur. Den art som vi kommer att fokusera på är storhuvudsköldpaddan (Platysternon megacephalum), en hotad art som lever i små skogsbäckar som rinner från bergen i länder som Kina, Vietnam, Thailand, Kambodja, Laos och Myanmar. Förhoppningen är att de metoder som tas fram av projektet även kan användas för att rehabilitera andra hotade sköldpaddsarter som också drabbas av den illegala handeln. Tillsammans kan vi stoppa utrotningen av dessa urtidsdjur. Hjälp oss göra skillnad för världens sköldpaddor.
100 SEK1%
10 000 SEK
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/nordens-ark/nordens-ark/raedda-skoeldpaddorna/widget?compact=False&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Compact widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/nordens-ark/nordens-ark/raedda-skoeldpaddorna/widget?compact=True&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Donate button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose private donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose company donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose custom donation widget
Enter your amount:
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Donate as a gift button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Use QR-code for own promotional content

Let your own creativity loose and create your own promotional material including the QR-code linking to your Target Aid page.

Read more!
Support!
Support Us!
Poster

Display an attractive poster (PNG, A4) in some physical room where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach the your Target Aid using their smartphones.

Flyers

Print flyers (PNG, A6) to distribute in physical spaces and events where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach your Target Aid using their smartphones.

Banners

More visibility can be achieved by integrating these web banners on your web page and linking them to your Target Aid page. This drives more visits and potentially more donations. Format on the banners are: PNG, 728x90, 336x280, 300x250, 300x600.

banner-300x600
Banner 1.300x600
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="600" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/nordens-ark/nordens-ark/raedda-skoeldpaddorna/banner?shape=vertical" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-336x280
Banner 2.336x280
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="336" data-height="280" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/nordens-ark/nordens-ark/raedda-skoeldpaddorna/banner?shape=bigger-square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-300x250
Banner 3.300x250
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="250" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/nordens-ark/nordens-ark/raedda-skoeldpaddorna/banner?shape=square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-728x90
Banner 4.728x90
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="728" data-height="90" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/nordens-ark/nordens-ark/raedda-skoeldpaddorna/banner?shape=horizontal" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or