Vi gör skillnad för världens sköldpaddor

Nordens Ark
nordens-ark-story-vietnamesisk-dammskoldpadda.jpg

Vi på Nordens Ark arbetar för att göra skillnad för flera hotade sköldpaddsarter. McCords ormhalssköldpadda (Chelodina mccordi) och vietnamesisk dammsköldpadda (Mauremys annamensis) är två arter som Nordens Ark engagerar sig för.

Båda arterna, den ena från Indonesien och den andra från Vietnam, är akut hotade och anses nästintill utrotade i naturen. Det finns dock hopp för framtiden då tillräckligt många individer fortfarande finns kvar i djurparker.

Nordens Ark ansvarar för ett stort antal genetisk viktiga individer och för McCords ormhalssköldpaddan koordinerar Nordens Ark den europeiska stamboken. Som koordinator ansvarar vi för att säkerställa att det finns en genetisk sund population i djurparksvärlden om utplantering skulle bli aktuellt i framtiden.

Norden Ark deltar även i ett fältprojekt i Vietnam för att rehabilitera sköldpaddor som konfiskerats från den illegala handeln. Projektet vill säkerställa metoder så att rehabilitering och utsättning av sköldpaddor följer internationella naturvårdsunionens (IUCN) guidelines.

Detta med avseende på exempelvis djurens ursprung, om djuren är bärare av sjukdomar samt uppföljning av utsläppta djur. Den art som vi kommer att fokusera på är storhuvudsköldpaddan (Platysternon megacephalum), en hotad art som lever i små skogsbäckar som rinner från bergen i länder som Kina, Vietnam, Thailand, Kambodja, Laos och Myanmar.

Förhoppningen är att de metoder som tas fram av projektet även kan användas för att rehabilitera andra hotade sköldpaddsarter som också drabbas av den illegala handeln.

Tillsammans kan vi stoppa utrotningen av dessa urtidsdjur. Hjälp oss göra skillnad för världens sköldpaddor.