Om oss

Östgruppen
Logga_bas_svartorange.jpg

Östgruppen är en religöst och partipolitiskt obunden organisation som arbetar för att främja mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med organisationer i regionen och arbetar med informationsspridning och opinionsbildning i Sverige.

Vi bildades 2004 efter att tidigare ha varit en del av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Inom organisationen finns bred kompetens i frågor som rör mänskliga rättigheter och civilsamhälle.

Östgruppen vill främja demokratiskt deltagande och inflytande för medborgare i bland annat Ryssland, Belarus och Ukraina genom att stärka det lokala civila samhället. Vårt mål är också att öka det svenska engagemanget för mänskliga rättigheter och demokrati i Östeuropa.

År 2021 utsågs vår ordförande Martin Uggla till "Biståndsdebattens mäktigaste" av branschtidningen Global Bar Magazine i konkurrens med biståndsministern, Sidas generaldirektör och organisationer som IM och Kvinna till Kvinna.

Så här löd motiveringen:

Martin Uggla har i många år kämpat för det belarusiska folket och till stöd för människor som försvarar de mänskliga rättigheterna i både Ryssland och Belarus. Martin Uggla är orädd i debatten och har inte dragit sig för att kritisera både Sida, UD och Forum Civ när han ansett att det fattats felaktiga beslut. Martin Uggla följer utvecklingen i Belarus dygnet runt och är oftast snabbare än oss journalister med nyheter. Han har synts otroligt mycket i media och är ofta tillfrågad som expert.

Martin Uggla och Östgruppen visar att en liten organisation kan åstadkomma mycket i en stor och viktig fråga. Martin Uggla fick högst poäng totalt och näst högst antal röster från läsarna och är sannolikt den som synts mest i medier bland de nominerade under det senaste året. Juryn imponerades också stort av hans arbete.

Biståndsdebattens mäktigaste.PNG
Bild: globalbar.se/2021/06/bistandsdebattens-maktigaste-har-ar-vinnarna/

Läs mer om oss och vår verksamhet på:
östgruppen.se