Om oss

Operation Mercy
Targetaid Operation Mercy 1220X960 Alt 2

Operation Mercy är en internationell bistånds- och utvecklingsorganisation med 25 års praktisk erfarenhet. För närvarande arbetar vi i 12 länder i Centralasien, Mellanöstern och Nordafrika med de mest fattiga och utsatta, främst kvinnor och barn genom biståndsprojekt och humanitära hjälpinsatser.

I alla länder där Operation Mercy arbetar har vi lokala team bestående av utlandsstationerade och lokal arbetskraft. Vi arbetar med katastrofförberedande kurser i många av våra projektländer. Våra hälsokurser samt vatten- och sanitetsprojekt bidrar till att öka förståelsen hur man skyddar sig vid en katastrof. Vi har kapacitetsstärkande utbildningar och "hjälp till självhjälpskurser". Våra team kan den lokala kulturen och språken. Långsiktighet är en av våra styrkor.

Varför samarbeta just med oss?
- Internationell bistånds- och utvecklingsorganisation sedan 1991, med huvudkontor i Örebro.
- Verkar i 12 länder, Mellanöstern, Asien och Nordafrika.
- 300 medarbetare varav 100 volontärer och 200 från lokalbefolkningen, som långsiktigt tränas att utveckla sitt eget samhälle.
- Hjälp-till-självhjälp, funktionshindrade, utbildning, hälsa, vattenrening, katastrofteam mm.
- Arbetet växer, behoven är stora, vi arbetar enligt välbeprövade metoder och vi ser ständigt dörrar som öppnas till nya projekt.
- 90-konto kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.
- Administrativa kostnader endast 8-9 % (kravet för 90-konton är max 25 %).
- Svenska SIDA ger 9 kr för varje 1 kr vi lyckas samla in från svenska gåvogivare. 100 kr förökas på så vis till 1 000 kr, en gåva på 1 000 kr genererar 10 000 kr osv!
- Under 2014 nådde vår hjälp 406 630 personer, främst utsatta kvinnor och barn.