Vi verkar där behoven är som störst

OperationAid
targetaid_operationaid_med-team2_1600x900.jpg

OperationAid har ett litet men effektivt medicinskt team på fältet i Przemysl och i gränsområdet mellan Polen och Ukraina.

Vårt medicinska team är Ellen-Elena Reinolds. Ute på fältet består teamet vanligtvis av minst en läkare och flera sjuksköterskor. Alla beslut angående administrering av läkemedel till patienter avklaras först med vår medicinskt kvalificerade läkare.

Vi samarbetar med medicinska poster i flyktingcentren i området, såväl som med icke-statliga organisationer och privata grupper av människor som vi litar på, för att få våra medicinska förnödenheter till de områden i Ukraina som behöver dem mest.

Vi samarbetar också med medicinska hjälporganisationer vid gränsövergången Medyka genom att tillhandahålla grundläggande sjukvård till människor som väntar i gränslinjen.

Vi verkar där behoven är som störst. Vi är mobila och snabba och kan nå patienter med kort varsel.

Om du vill donera medicinsk utrustning hittar du en lista här. Kontakta oss på info@operationaid.org. Vi uppskattar ditt värdefulla bidrag!

Om du har medicinsk utbildning och vill arbeta volontär hos oss, tveka inte att kontakta oss genom vårt ansökningsformulär för volontärer!

Utdelning av privata donationer
Samlade du in donationer bland dina vänner och släktingar och planerar att köra till Polen eller Ukraina? Kontakta oss så hjälper vi dig att se till att saker kommer till dem som behöver dem mest.

targetaid_operationaid_ambulans_1600x900.jpg
targetaid_operationaid_medicin-lokal_1600x900.jpg
targetaid_operationaid_trafficking-sign_1600x900.jpg

Anti-trafficking
OperationAid har kunnat etablera ett omfattande nätverk bestående av andra hjälporganisationer, regeringstjänstemän och lokalbefolkningen på båda sidor om den polsk-ukrainska gränsen. Situationen på marken förändras dag för dag, och det gör också behoven hos de människor som drabbats av kriget. Tack vare våra lokala kopplingar kan vi identifiera var dina donationer kommer att få störst inverkan. Vi ser till att de inte hamnar i ett lager eller på den blomstrande svarta marknaden, utan istället i händerna på människor och sjukhus i nöd.

Kvinnor och barn som har lämnat allt bakom sig är måltavlor av människohandlare för tillfället. Detta är ett av de mest akuta problemen vid gränsen just nu. Vi informerar kvinnor vid gränsen och på härbärgen om hur de kan förbli säkra. Du är välkommen att ladda ner, skriva ut och distribuera dessa affischer för att hjälpa oss att sprida medvetenhet.