All donations

1704189868938.jpg
  • operation-aid-logo-symbol_500px.png
  • Humanitarian Aid
OperationChange Sweden

Bidra till Transport Sverige - Ukraina

Soldiers win battles, but logistics wins wars - Detta gäller även för humanitärt bistånd!Denna kedja, som är kritisk för vår verksamhet, kräver samordning och framför allt - pengar!Att leverera gåvor direkt från Givare till Mottagare gör att vi har kontroll på att just Din hjälp når dit den behövs som mest och du kan följa vårat arbete på plats.Transportkostnaderna, både inom Sverige, till Ukraina och inom krigsdrabbade områden, är höga och alla är inte beredda att ta risken. Exempelvis kan kostnaden för en standardlastbil från Sverige till Charkiv uppgå till 75.000 kronor med nuvarande priser.På OperationChange arbetar vi för att stötta människorna i Ukraina. Vår verksamhet omfattar insamling av ett brett sortiment av donerade varor i Sverige, såsom kläder, mat, hygienartiklar, barnleksaker, djurprodukter, sjukvårdsutrustning, kamin/spisar, byggmaterial med mera.Därefter transporteras dessa till våra lager i Ukraina och distribueras slutligen till de behövande i landets mindre betjänta områden.Under de senaste sex månaderna har vi transporterat 116 ton förnödenheter med 15 lastbilar, främst till östra Ukraina, där våra volontärer distribuerar dem till byar, skyddsrum, skolor, sjukhus och liknande.Ditt bidrag kan hjälpa oss att hålla denna livsviktiga verksamhet igång, se till att donationerna når fram och stärka motståndskraften. Varje bidrag gör skillnad!
16 500 SEK22%
75 000 SEK
Anonymous
2 500 SEK
2 days ago
Anonymous
5 000 SEK
Bidrag till reparation av fordon för hjälpleveranser som skadades i missilattack.
44 days ago
Anonymous
1 500 SEK
50 days ago
Anonymous
1 500 SEK
63 days ago
Anonymous
500 SEK
74 days ago
WhatsApp Image 2023-08-20 at 11.02.21.jpeg
  • operation-aid-logo-symbol_500px.png
  • Humanitarian Aid
OperationChange Sweden

Hjälp Ukraina Att Stå Starkt!

Stöd Ukrainas Återhämtning och Uthållighet genom vårt övergripande projekt.Genom att donera till OperationChange ger du oss möjlighet att snabbt allokera resurser dit de behövs mest, baserat på aktuella behov och förändrade situationer. Kriget i Ukraina fortsätter och konsekvenserna är förödande. Det finns skadade, sjuka, och funktionshindrade, förstörda hem och infrastruktur, herrelösa djur, och en akut brist på nödvändigheter som mat, vatten, och medicinsk vård. Situationen är kritisk, och behovet av hjälp är enormt.OperationChange är här för att göra skillnad. Genom vårt arbete, med lokal förankring och samarbete med enskilda, organisationer och företag, strävar vi efter att lindra nöden och stödja de drabbade. Vår insamlingskampanj fokuserar på tre huvudområden:Relief: Vi tillhandahåller omedelbar katastrofhjälp genom att distribuera mat, rent vatten, värme och grundläggande behov som hygienprodukter, tak över huvudet, och mycket annat.Resilience: Vi stödjer återhämtningen och bygger uthållighet genom att främja anpassning och utveckling. Vi hjälper lokalsamhällen att stärka sin förmåga att lära och utvecklas trots de rådande omständigheterna.Rebuilding: Vårt mål är också att bidra till långsiktig, hållbar utveckling. Detta inkluderar investeringar i infrastruktur, byggprojekt, utbildning och hälsoprogram för att stärka samhället inför framtiden.Ditt bidrag gör skillnad. Tillsammans kan vi hjälpa Ukraina att stå starkt och återuppbygga ett hoppfullt framtida samhälle.Gör en donation idag – för en bättre morgondag för Ukraina.
19 100 SEK3%
500 000 SEK
krister silfverskiöld
10 000 SEK
Tack för tidigare hjälp med transport till Lviv av kirurgisk litteratur till trauma kirurg. Han är mycket tacksam för detta Häls krister Publicera inte något av ovan
7 days ago
Anonymous
2 000 SEK
Till barnhemmet Dzhulynka.
19 days ago
Anonymous
1 000 SEK
50 days ago
Anonymous
2 000 SEK
Till kvinnorna och barnen på härbärget 'Vägen hem'. Internationella Kvinnodagen 8 mars 2024.
86 days ago
Anonymous
3 000 SEK
Till barnhemmet i Dzhulynka.
102 days ago