Om oss

Parkinsonfonden
Targetaid Parkinsonfonden 1220X960

Parkinsons sjukdom är en progressiv och komplex neurologisk sjukdom som främst drabbar äldre personer. Varje år diagnosticeras ungefär 2000 nya fall och totalt finns i Sverige cirka 20 000 som fått diagnosen. Sjukdomen är så vanlig att nästan alla känner eller känner till någon som har den. Vid Parkinsons sjukdom förlorar den drabbade en speciell typ av dopaminproducerande nervceller, något som leder till skakningar, stela muskler och långsamma rörelser. Förutom dessa s.k. motoriska symtom förekommer ofta depression, smärta och en rad symtom från mag-tarmkanalen, däribland förstoppning. Den mentala kapaciteten är ofta påverkad hos dem som haft sjukdomen länge. Ett av de första symtomen är att luktsinnet försämras. När symtomen blir så tydliga att diagnosen kan ställas, har sjukdomen som regel utvecklats i det tysta under 5-10 år. Hur sjukdomen startar är ännu okänt och några verksamma bromsmediciner eller botande behandlingar finns inte.

När Parkinsons sjukdom behandlas med läkemedel kan symtomen kontrolleras i viss utsträckning, men medicinen botar inte sjukdomen, som fortsätter att utvecklas och i många fall leder behandlingen till okontrollerade rörelser. Att drabbas av Parkinsons sjukdom innebär en helt ny livssituation med nya vardagsrutiner, svårigheter att resa och att delta i sociala aktiviteter. Många måste sluta sitt arbete i förtid och risken för isolering är stor, särskilt i sjukdomens senare stadier.

Parkinsonfonden är en stiftelse som stöder parkinsonrelaterad forskning vid svenska universitet och sjukhus. Vår vision är att genom forskning kunna bidra till att de parkinsonsjuka och deras anhöriga får en bättre situation än i dag.

Parkinsonfonden har inga anslag från staten eller landstingen. Alla pengar kommer från allmänheten genom arv eller i form av gåvor t.ex. i samband med begravningar eller högtidsdagar. Fonden har ett skattebefriat s.k. 90-konto och övervakas av Svensk Insamlingskontroll som ser till att insamlade pengar går till rätt ändamål.

För att säkerställa att de insamlade pengarna går till relevant forskning av hög kvalitet har fondens styrelse hjälp av sin vetenskapskommitté, som består av framstående forskare inom parkinsonområdet.