Om oss

Peace Parks Foundation Sweden
lejonsun.jpg (3)
11/16/2021 2:19:15 PM.png

Peace Parks Foundation jobbar med djur, natur och människor i gränsöverskridande naturskyddsområden (s.k. fredsparker) i södra Afrika. Vi är en ideell organisation som grundades av Nelson Mandela, PrinsBernhard av Nederländerna & Dr Anthony Rupert.

Peace Parks Foundation jobbar för att bevara södra Afrikas ekosystem och verkar för lokal ekonomisk utveckling genom utbildning och stöd till lokala samhällen samtidigt som vi investerar i kraftfulla insatser som stärker djur och natur.

Bland annat så möjliggör vi 10 fredsparker - utbildar inom turism och viltvård - stödjer flera, både stora och små insatser som skyddar och bevarar djur - jobbar med jordbruksprojekt, empowering och community building - Vi gör också specifika insatser för hotade djur som havssköldpaddor, lejon, leoparder, noshörningar och elefanter.

Vi skyddar havssköldpaddan! Peace Parks har initierat och stödjer den första och till ytan största marina naturparken. Ponta Do Ouro PartialMarine Reserve sträcker sig från Maputoland i Sydafrika till Simangaliso Wetland Park i Moçambique. Här har cirka2 000 utrotningshotade havssköldpaddor en fristad.

11/16/2021 2:19:23 PM.png