Rewilding

Peace Parks Foundation Sweden
rewild.jpg

Genom att ta vilda djur från områden som har överskott på en art och varsamt återintroducera dem till områden där arten har minskat i antal – stärker vi biologiska mångfalden och ekosystemet.

Vi återställer den biologiska mångfalden i området genom att återinföra vilda djur till artfattiga ekosystem . Samtidigt som ett område förses med arter så lättar trycket på det område som haft för mycket vilt, vilket ger naturen en möjlighet att återhämta sig. Det innebär att djuren får bättre möjligheter till överlevnad på både det ställe djuren hämtas ifrån och i deras nya habitat.

Genom att djur och natur frodas blir områdena samtidigt attraktiva för turister, som i sin tur utgör en viktig ekonomiskt tillgång för de människor som bor i området.

rewild2.jpg
rewild4.jpg