Om oss

Pingstmissionens Utvecklingssamarbete
Targetaid Pingstmissionens Utvecklingssamarbete 1220X960.Jpeg

Vårt uppdrag är tydligt:
Vi vill bekämpa alla former av fattigdom och vi vill göra det tillsammans.


Vi tror på alla människors lika värde och lika rätt. Vårt arbete utgår från de mänskliga rättigheterna och övertygelsen om varje människas inneboende förmåga att förändra sitt liv. Genom att stärka individer och påverka makthavare kan vi bidra till hållbar förändring. Vårt hopp lever om att det som verkar omöjligt är möjligt om vi tar oss an världens utmaningar tillsammans. Detta är vår tro, vår vilja och vår kallelse som kyrka.