Om oss

Plan Sverige
planSV.1 (kopia).png (3)

En världsomspännande rörelse för barns rättigheter

Plan Internationals mål är att uppnå långsiktig, positiv utveckling för barn världen över. Vi vill bidra till att bygga starka samhällen där barn slipper diskriminering, våld och utanförskap. Vi sätter alltid barnen i centrum.

Vi arbetar med ett uttalat fokus på att hjälpa flickor, eftersom de i många utvecklingsländer är extra utsatta. Just för att de är flickor prioriteras inte deras skolgång och i stället gifts de bort i tidig ålder, blir gravida medan de själva är barn, utsätts för våld eller tvingas ta hand om hushållet.
Detta är både ett brott mot flickors mänskliga rättigheter och ett enormt slöseri med resurser.

# 62 miljoner flickor får inte gå i skolan.
# Fler än 47 000 flickor tvingas varje dag in i barnäktenskap.
# Över 3 miljoner flickor i åldrarna 4 –11 år könsstympas varje år.

Vårt arbete utgår från behov som definieras av barn och deras familjer på lokal nivå. Vi involverar barn, föräldrar, skolor, religiösa ledare och andra intressenter för att åstadkomma varaktig förändring. Plan Internationals personal är nästan uteslutande lokalt anställda.

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i 73 länder i världen. Vi är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.