Om oss

Project Playground
Facebook.jpg

Project Playground är en svensk stiftelse som bedriver verksamhet både i Sverige och i Sydafrika.

Project Playground erbjuder barn och unga i utsatthet säkra och trygga platser där de genom stimulerande och utvecklande program och psykosocialt stöd får utrymme att växa i sin personliga utveckling. Vi erbjuder stöd och uppmuntran i barnens och ungdomarnas utbildning och egna intressen genom en variation av aktiviteter, så att de får verktyg att själva skapa och leva det liv de vill. Med våra program skapar vi en plats där barn får vara barn, och där individuella mål uppmuntras.

Vision

En värld där varje barn och ungdom växer upp med en tro på framtiden och möjligheten att påverka sitt eget liv i en positiv riktning.

Mission

Vi arbetar holistiskt med utbildande, utvecklande och stödjande program för att individuellt stärka varje barn och ungdom. Därmed bidrar vi till att skapa en hållbar framtid.

Fokus på individen

Project Playground arbetar i socioekonomiskt utsatta områden där samhällets stödsystem inte räcker till, eller saknas. Många av våra barn kommer från trasiga och våldsamma hemmiljöer där de är offer för försummelse, olika typer av övergrepp, undernäring och brist på positiva förebilder. För många av de här barnen innebär det att de inte får det stöd och den stimulans de behöver för att kunna utvecklas såväl fysiskt och psykiskt som sina jämnåriga. För många barn som lever i utsatthet är fritiden den farligaste tiden på dygnet. På gatorna riskerar barn och ungdomar att utsättas för brottslighet, våld, sexuella övergrepp, gängkriminalitet, människohandel och missbruk. Det är därför Project Playground arbetar preventivt och långsiktigt med både barn/ungdomar och den situation som de befinner sig i för att skapa holistiska förändringar på individuell, samhällelig och systemnivå.

Project Playground anser att vägen framåt är att vara proaktiv snarare än reaktiv och vi fokuserar på individen i allt vi gör. Vårt holistiska fokus medför att vi sätter in psykosociala insatser vid behov. Beslut och åtgärder bör baseras på förebyggande, långsiktigt arbete och motivation för att individen ska kunna skapa en positiv inställning till livet och människorna runt omkring dem. Project Playground skapar en säker, utvecklande plats för individer i de tidiga stadierna av deras liv, eftersom vi vet att det som händer tidigt, spelar roll en hel livstid.

Genom att använda stimulerande och utvecklande insatser och aktiviteter som verktyg för att ändra tankemönster, beteende och attityder tacklar vi fördomar, grupptryck och utanförskap. Vi ger barn och ungdomar en chans att utveckla självkänsla, ambition, självförtroende, ansvar och vi ger dem sammanhang och verktyg för att de ska kunna påverka sina liv i en positiv riktning. Genom läxhjälp och annat akademiskt stöd ökar vi framtidsutsikterna för vidare studier och arbetsmöjligheter för varje individ. Detta i sin tur ger positiva ringar på vattnet för hela samhället.

11/1/2021 4:46:39 PM.png
11/1/2021 4:46:41 PM.png