Om oss

Projekt Nima
Groupphoto-email.jpg (4)

Project Nima vill reformera traditionellt bistånd.


Hjälpverksamhet och bistånd stärker självkänslan hos den som ger och har möjlighet att hjälpa.
Men vad gör det med den som tar emot hjälpen?
Genom att låta hjälpen gå i båda riktningarna vill Project Nima minska ojämlikheten som uppstår med traditionellt bistånd och därigenom stärka självkänslan även hos barn och unga i Ghanas slumområden.

Hållbar förändring sker först när vi på riktigt jobbar tillsammans och inser att vi alla har något att lära oss och att vi alla har något att lära ut. *Detta oavsett vem vi är och var vi bor. *

Project Nima samlar därför samlar människor och idéer över alla gränser. Tillsammans förändrar vi världen genom ömsesidig förståelse, utbildning och hjälp. Makten att kunna påverka och känslan av att vara behövd är enormt viktig.

Den viktigaste tillgången som vi har i Project Nima är de ungdomar, idag mellan 12-17 år gamla, som vi sedan 2012 har utbildat till att bli ambassadörer för organisationen. De bor alla i slumområdet Nima beläget i Ghanas huvudstad Accra och har idag ett stort ansvar för Project Nimas utveckling. De vidareutbildar andra barn och ungdomar, rehabiliterar offer för barnhandel och agerar förebilder i sitt närområde samt i de skolor på landsbygden i vilka Project Nima har verksamhet.

Project Nima teamet från Sverige åker till Ghana flera gånger per år för att hålla seminarium inom deras expertisområden: människohandel, kvinnorätt (sexuellt våld, jämställdhet etc) droger, korruption, internationell politik och omvärldsanalys. Vi jobbar även med att bygga självkänsla bland barnen i slummen! Undervisningen är akademisk men med ett fokus på hur den lokala situationen kan förbättras i Nima. *Under livliga diskussioner väver vi samman akademisk och teoretisk kunskap med ambassadörernas egna erfarenheter. *

När Project Nimas team rest hem fortsätter ambassadörerna att undervisa andra vid sina lördagsmöten om vad de lärt sig. De skapar även utbildningsfilmer där de genom fakta och erfarenheter lär ungdomar i Sverige om tex korruption, människohandel och drogmissbruk, men även om hur man dansar ghanesiska danser och hur man får genuin livsglädje.


Project Nima samarbetar även tillsammans med svenska skolor, i vilka vi på samma vis jobbar med organisationens huvudämnen. De svenska barnen skapar även de filmer och skriver texter med utbildningsmaterial till sina jämnåriga kollegor i Nima. De samlar också in pengar för att hjälpa barn i slummen att gå i skolan samt för att stödja rehabiliteringsprojekten som anordnas av ambassadörerna för barn som varit utsatta för människohandel och/eller barnarbete i Ghana.

*De båda grupperna delar även tankar och idéer om hur man kan skapa en bättre värld - för alla människor, i alla länder. *

*Project Nimas huvudämnen är: *

 • Människohandel. Barnhandel. Barnarbete.

 • Kvinnorätt. Barn rätt. Mänskliga rättigheter.

 • Korruption.

 • Droger.

 • Skola. Undervisning.

 • Life-education.

Idén till Project Nima föddes 2011 och växte sedan till att registreras som ideell förening 2015.
2018 ansökte vi om, och fick, 90-konto!

För mer information om organisationen och våra huvudämnen besök gärna vår hemsida: www.projectnima.org

11/16/2021 1:55:43 PM.png

EN FÖRÄNDRING – PÅ RIKTIGT

Project Nima är en organisation som skapar hållbar samhällsutveckling genom ömsesidig delaktighet mellan ungdomar med olika socioekonomisk bakgrund.

Organisationen fokuserar på allas möjlighet att skapa förändring med stort fokus på transnationell utbildning i syftet att genom kunskapsutbyte och nyfikenhet skapa ett varmare och mer sammanhållet samhälle.

Genom att dela kunskap och hjälpa varandra till bättre förutsättningar så skapar vi tillsammans bättre verktyg för en mer hållbar integration och en ljusare framtid för fler människor där alla är mottagare och alla är givare av hjälp.

11/16/2021 1:55:47 PM.png

Hemligheten bakom Project Nimas framgång är att det är en plattform där individens aktioner är det centrala för att skapa förändring för både sig själv och andra.

Det är inte ett ensidigt givande och mottagande utan ett ömsesidigt lärande och utvecklande.

Man ska känna sig stolt och speciell över att vara delaktig i Project Nima.

11/16/2021 1:55:53 PM.png

OM MAN KAN HJÄLPA NÅGON ANNAN DÅ ÄR MAN BETYDELSEFULL.

VI BYGGER SJÄLVKÄNSLA GENOM ATT LÅTA HJÄLPEN GÅ ÅT BÅDA HÅLLEN.

DÄRFÖR ÄR PROJECT NIMA VIKTIGT

Grundaren och generalsekreteraren Christina Wenngren har utvecklat ett koncept som sticker ut från traditionella biståndsorganisationers metoder.

Stommen är ömsesidig hjälpverksamhet. I vilken Project Nimas unga ambassadörer spelar den viktigaste rollen, då de vidareutbildar andra barn och unga.

Vi ger kraft åt unga människor i hela världen att påverka sin framtid. Tillsammans bygger vi en hållbar förändring av samhällen där ungdomar utbyter erfarenheter och kunskap med varandra. Ungdomarna i Project Nima deltar regelbundet i en akademisk utbildning och workshops från projektets grundare Christina Wenngren tillsammans med externa experter.

Fokus ligger på ämnen som barnhandel, korruption, internationell politik, omvärldskunskap, posttraumatisk stress, stresshantering i sociala medier, mänskliga rättigheter och självkänsla.

För att skapa denna hållbara förändring så krävs det empati för andra människor, och insikten att vi kan lära oss av varandra – till och med behöver varandra.

Ambassadörerna bidrar med egna erfarenheter från sina unika perspektiv och gör en sammanlänkad analys. På så vis skapar de ett oslagbart utbildningsmaterial som kan användas för att vidareutbilda barn och vuxna i Ghana och Sverige.

Projektet har fått stor uppmärksamhet från skolor i några av Stockholms utsatta områden. Dessa skolor har som vi sett att Project Nimas metoder är ett starkt verktyg för att skapa integrationsbroar mellan olika grupper i samhället. Projektet skapar en samhörighet genom att hjälpa andra.

Genom interaktion via chat och videosamtal i sociala medier så skapar vi en plattform där barn över hela världen kan utbilda varandra – med sina egna unika kunskaper och erfarenheter. Det enda som behövs är en Internetuppkoppling. Project Nima vill sprida en positiv nyfikenhet på omvärlden och samtidigt öka jämlikhet och motverka fientlighet.

Så, vad händer när en välgörenhet går åt båda hållen?

En förändring – på riktigt.

2018 beviljades organisationen 90-konto av Svensk insamlingskontroll.

11/16/2021 1:55:59 PM.png

SADIYA - JAG VILL ÖVERVAKA SÅ ATT DONATIONERNA KOMMER I RÄTTA HÄNDER

Jag har i hela mitt 15-åriga liv varit mottagare till hjälporganisationers verksamhet. Jag har sett och upplevt hur ofta hjälpen hamnar i fel händer. Till en början blev jag besviken på hjälporganisationerna.

En dag kom jag i kontakt med Project Nima. Jag vågade öppna mig för Christina Wenngren, grundare. Jag fick lära mig om korruption och insåg att det var den som var orsaken till att hjälporganisationernas medel ej kom fram. Jag brinner för rättvisa och vill arbeta med att bekämpa korruption.

Idag är 15 åriga Sadiya Project Nima ambassadör.

11/16/2021 1:56:06 PM.png

FAWAZ - VÅR LÄRARE VÅLDTOG MIN BÄSTA VÄN

Jag hittade henne med blod mellan benen och ihålig blick. Jag försökte hjälpa henne tillbaka in i en vardag, få henne att le igen. Traumat blev för stort och min bästa vän begick självmord.

Jag kände mig så hopplös.

Idag har jag genom Project Nimas verktyg lärt mig att både förebygga och hantera en situation som ingen ska behöva utsättas för.

Fawaz brinner för kvinnofrågan. Idag är han 17 år och Project Nima Ambassadör.

11/16/2021 1:56:09 PM.png

MUNIRU - OM DET SKALL VARA HÅLLBART MÅSTE DET SKE EN ATTITYDFÖRÄNDRING HOS MÄNNEN

Vi får lära oss ”utbildar man en flicka utbildar men en hel familj”. Men då missar men ett steg. Det är minst lika viktigt att utbilda pojkar, för att det ska ske en attityd förändring hos män.

Män behöver ändra hur de ser på kvinnor och på sitt ansvar i familjen.

I Project Nima lär vi oss om styrkan i jämlikhet.

Idag är 17 åriga Muniru Abubakar Project Nima ambassadör.

PROJECT NIMAS HUVUDÄMNEN ÄR:

 • Människohandel. Barnhandel. Barnarbete.

 • Kvinnorätt. Barn rätt. Mänskliga rättigheter.

 • Korruption.

 • Skola. Undervisning.

 • Life-education.

Idén till Project Nima föddes 2011 och växte sedan till att registreras som ideell förening 2015.
2018 beviljades vi 90-konto!

För mer information om organisationen och våra huvudämnen besök gärna vår hemsida: www.projectnima.org

11/16/2021 1:56:17 PM.png