Om oss

Rädda Regnskog
Targetaid Rädda Regnskog Alt 3 1220X960

Föreningen Rädda Regnskog är en ideell förening med säte i Sverige. Vi arbetar för att skydda tropisk skog i Latinamerika och stödja lokalsamhällen i skogens närhet. Vi vill också erbjuda en möjlighet till symboliska presenter i form av regnskog. Våra projekt väljs ut med stor omsorg.

Regnskog täcker ungefär sju procent av världens landyta, men tros vara hem åt långt över hälften av jordens arter. Man vet inte riktigt, helt enkelt för att vi inte har en aning om hur många arter av levande organismer det finns på jorden. Troligen har vi inte ens namn på en tiondel av dem. De flesta är insekter! Av kärlväxterna, en av de organismgrupper vi känner bäst, finns 70 % av arterna i de tropiska skogarna.
Som exempel kan nämnas att i Ecuador har forskare hittat 245 arter av träd på en hektar (100*100 meter). I hela Sverige finns bara ett 40-tal inhemska trädarter! Växt-och djurarter är beroende av varandra i komplicerade samspel, och det är de som ger oss de ekologiska tjänster som du kan läsa om nedan. Utan den biologiska mångfalden fungerar inte ekosystemen. När regnskog försvinner utrotas arter för alltid, och vi kan inte veta vilka konsekvenser det får.

Läs mer om Rädda Regnskogs arbete på www.raddaregnskog.se