Om oss

RBU - Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Omslagsbild-youtube.png (4)

Alla har rätt att maxa livet

Alla barn har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Självklart, eller hur? Men för barn med rörelsenedsättning är det inte alltid så.

Det vill RBU ändra på. För alla har rätt att maxa livet.

RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, är en rikstäckande familjeorganisation som arbetar med visionen om ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder. Fokus:

  • GEMENSKAP för cirka 10 000 medlemmar, i form av föreningsliv, lägerverksamhet och annan samvaro för både barnet/ungdomen i fråga och hela familjen.

  • KUNSKAP om specifika diagnoser, hjälpmedel, juridik och rättigheter med mera till både medlemmar och andra som vill utveckla samhället.

  • INTRESSEPOLITISK PÅVERKAN, där prioriteringen idag ligger på att familjer ska få sin lagstadgade rätt till assistans för sitt barn enligt lagen om stöd och service, LSS.