Om oss

Regnbågsfonden
dreamstime_xl_10343244.jpg (4)

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ-personer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där HBTQ-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.
Stiftelsens medel får inte gå till organisationer eller enskilda som arbetar rasistiskt, antisemitiskt, homofobt, kvinnofientligt eller på andra sätt inte respekterar mänskliga rättigheter.
Vår vision är att skapa en bättre värld där alla människor har samma grundläggande rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck.